• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B26
100N
83
200N
180
400N
7366
5441
3640
1TR
6773
3TR
11699
45686
72025
32585
15887
80934
74728
10TR
40334
24308
20TR
23035
30TR
51922
ĐB
393411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/06/16

008 5
111 666
222 25 28 773
335 34 34 886 85 87 80 83
441 40 999

Đồng Tháp - 27/06/16

0123456789
180
3640
5441
3411
1922
83
6773
0934
0334
2025
2585
3035
7366
5686
5887
4728
4308
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B25
100N
82
200N
219
400N
0765
2223
4101
1TR
0676
3TR
27862
58398
38314
21273
01018
96740
89929
10TR
41755
90573
20TR
22925
30TR
41917
ĐB
024754

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/06/16

001 554 55
117 14 18 19 662 65
225 29 23 773 73 76
3882
440 998

Đồng Tháp - 20/06/16

0123456789
6740
4101
82
7862
2223
1273
0573
8314
4754
0765
1755
2925
0676
1917
8398
1018
219
9929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B24
100N
06
200N
460
400N
5722
7263
4817
1TR
2377
3TR
71770
23369
22029
19597
59825
94245
04288
10TR
81812
18544
20TR
01596
30TR
60394
ĐB
430902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/06/16

002 06 5
112 17 669 63 60
229 25 22 770 77
3888
444 45 994 96 97

Đồng Tháp - 13/06/16

0123456789
460
1770
5722
1812
0902
7263
8544
0394
9825
4245
06
1596
4817
2377
9597
4288
3369
2029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B23
100N
55
200N
588
400N
2405
1811
8745
1TR
7397
3TR
94914
56933
79721
84841
06721
75552
09803
10TR
78429
93737
20TR
31552
30TR
33570
ĐB
198818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/06/16

003 05 552 52 55
118 14 11 6
229 21 21 770
337 33 888
441 45 997

Đồng Tháp - 06/06/16

0123456789
3570
1811
9721
4841
6721
5552
1552
6933
9803
4914
55
2405
8745
7397
3737
588
8818
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B22
100N
81
200N
450
400N
1638
5243
3034
1TR
5185
3TR
54395
18354
09194
13505
13231
59976
95524
10TR
24234
99546
20TR
92704
30TR
27317
ĐB
447363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/05/16

004 05 554 50
117 663
224 776
334 31 38 34 885 81
446 43 995 94

Đồng Tháp - 30/05/16

0123456789
450
81
3231
5243
7363
3034
8354
9194
5524
4234
2704
5185
4395
3505
9976
9546
7317
1638
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B21
100N
41
200N
445
400N
8599
6161
4205
1TR
5290
3TR
14792
56752
50063
07591
17340
38375
54808
10TR
64499
17825
20TR
87706
30TR
65519
ĐB
107794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/05/16

006 08 05 552
119 663 61
225 775
38
440 45 41 994 99 92 91 90 99

Đồng Tháp - 23/05/16

0123456789
5290
7340
41
6161
7591
4792
6752
0063
7794
445
4205
8375
7825
7706
4808
8599
4499
5519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B20
100N
37
200N
705
400N
9921
3884
3979
1TR
5003
3TR
14156
59226
12744
26124
30324
19751
77202
10TR
10324
58581
20TR
05764
30TR
95428
ĐB
571671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/05/16

002 03 05 556 51
1664
228 24 26 24 24 21 771 79
337 881 84
444 9

Đồng Tháp - 16/05/16

0123456789
9921
9751
8581
1671
7202
5003
3884
2744
6124
0324
0324
5764
705
4156
9226
37
5428
3979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1