• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B28
100N
50
200N
593
400N
0430
9668
0902
1TR
8269
3TR
57799
87084
65019
28166
63150
86559
65661
10TR
51642
68424
20TR
55806
30TR
32109
ĐB
497708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/07/16

008 09 06 02 550 59 50
119 666 61 69 68
224 7
330 884
442 999 93

Đồng Tháp - 11/07/16

0123456789
50
0430
3150
5661
0902
1642
593
7084
8424
8166
5806
9668
7708
8269
7799
5019
6559
2109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B27
100N
77
200N
772
400N
9517
9273
6876
1TR
5100
3TR
44139
88144
81097
30719
57638
32567
89294
10TR
53468
94233
20TR
70574
30TR
37506
ĐB
377068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 04/07/16

006 00 5
119 17 668 68 67
2774 73 76 72 77
333 39 38 8
444 997 94

Đồng Tháp - 04/07/16

0123456789
5100
772
9273
4233
8144
9294
0574
6876
7506
77
9517
1097
2567
7638
3468
7068
4139
0719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B26
100N
83
200N
180
400N
7366
5441
3640
1TR
6773
3TR
11699
45686
72025
32585
15887
80934
74728
10TR
40334
24308
20TR
23035
30TR
51922
ĐB
393411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/06/16

008 5
111 666
222 25 28 773
335 34 34 886 85 87 80 83
441 40 999

Đồng Tháp - 27/06/16

0123456789
180
3640
5441
3411
1922
83
6773
0934
0334
2025
2585
3035
7366
5686
5887
4728
4308
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B25
100N
82
200N
219
400N
0765
2223
4101
1TR
0676
3TR
27862
58398
38314
21273
01018
96740
89929
10TR
41755
90573
20TR
22925
30TR
41917
ĐB
024754

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/06/16

001 554 55
117 14 18 19 662 65
225 29 23 773 73 76
3882
440 998

Đồng Tháp - 20/06/16

0123456789
6740
4101
82
7862
2223
1273
0573
8314
4754
0765
1755
2925
0676
1917
8398
1018
219
9929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B24
100N
06
200N
460
400N
5722
7263
4817
1TR
2377
3TR
71770
23369
22029
19597
59825
94245
04288
10TR
81812
18544
20TR
01596
30TR
60394
ĐB
430902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/06/16

002 06 5
112 17 669 63 60
229 25 22 770 77
3888
444 45 994 96 97

Đồng Tháp - 13/06/16

0123456789
460
1770
5722
1812
0902
7263
8544
0394
9825
4245
06
1596
4817
2377
9597
4288
3369
2029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B23
100N
55
200N
588
400N
2405
1811
8745
1TR
7397
3TR
94914
56933
79721
84841
06721
75552
09803
10TR
78429
93737
20TR
31552
30TR
33570
ĐB
198818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/06/16

003 05 552 52 55
118 14 11 6
229 21 21 770
337 33 888
441 45 997

Đồng Tháp - 06/06/16

0123456789
3570
1811
9721
4841
6721
5552
1552
6933
9803
4914
55
2405
8745
7397
3737
588
8818
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B22
100N
81
200N
450
400N
1638
5243
3034
1TR
5185
3TR
54395
18354
09194
13505
13231
59976
95524
10TR
24234
99546
20TR
92704
30TR
27317
ĐB
447363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/05/16

004 05 554 50
117 663
224 776
334 31 38 34 885 81
446 43 995 94

Đồng Tháp - 30/05/16

0123456789
450
81
3231
5243
7363
3034
8354
9194
5524
4234
2704
5185
4395
3505
9976
9546
7317
1638
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1