• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B23
100N
55
200N
588
400N
2405
1811
8745
1TR
7397
3TR
94914
56933
79721
84841
06721
75552
09803
10TR
78429
93737
20TR
31552
30TR
33570
ĐB
198818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/06/16

003 05 552 52 55
118 14 11 6
229 21 21 770
337 33 888
441 45 997

Đồng Tháp - 06/06/16

0123456789
3570
1811
9721
4841
6721
5552
1552
6933
9803
4914
55
2405
8745
7397
3737
588
8818
8429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B22
100N
81
200N
450
400N
1638
5243
3034
1TR
5185
3TR
54395
18354
09194
13505
13231
59976
95524
10TR
24234
99546
20TR
92704
30TR
27317
ĐB
447363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/05/16

004 05 554 50
117 663
224 776
334 31 38 34 885 81
446 43 995 94

Đồng Tháp - 30/05/16

0123456789
450
81
3231
5243
7363
3034
8354
9194
5524
4234
2704
5185
4395
3505
9976
9546
7317
1638
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B21
100N
41
200N
445
400N
8599
6161
4205
1TR
5290
3TR
14792
56752
50063
07591
17340
38375
54808
10TR
64499
17825
20TR
87706
30TR
65519
ĐB
107794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/05/16

006 08 05 552
119 663 61
225 775
38
440 45 41 994 99 92 91 90 99

Đồng Tháp - 23/05/16

0123456789
5290
7340
41
6161
7591
4792
6752
0063
7794
445
4205
8375
7825
7706
4808
8599
4499
5519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B20
100N
37
200N
705
400N
9921
3884
3979
1TR
5003
3TR
14156
59226
12744
26124
30324
19751
77202
10TR
10324
58581
20TR
05764
30TR
95428
ĐB
571671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/05/16

002 03 05 556 51
1664
228 24 26 24 24 21 771 79
337 881 84
444 9

Đồng Tháp - 16/05/16

0123456789
9921
9751
8581
1671
7202
5003
3884
2744
6124
0324
0324
5764
705
4156
9226
37
5428
3979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B19
100N
96
200N
188
400N
2994
6431
9627
1TR
9710
3TR
07286
92158
76984
02455
06527
32915
96310
10TR
07219
50394
20TR
02596
30TR
16346
ĐB
350195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/05/16

0558 55
119 15 10 10 6
227 27 7
331 886 84 88
446 995 96 94 94 96

Đồng Tháp - 09/05/16

0123456789
9710
6310
6431
2994
6984
0394
2455
2915
0195
96
7286
2596
6346
9627
6527
188
2158
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B18
100N
71
200N
959
400N
7121
0754
8073
1TR
4881
3TR
23205
37422
13018
54898
04439
39614
37843
10TR
16768
51343
20TR
26585
30TR
44557
ĐB
759726

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/05/16

005 557 54 59
118 14 668
226 22 21 773 71
339 885 81
443 43 998

Đồng Tháp - 02/05/16

0123456789
71
7121
4881
7422
8073
7843
1343
0754
9614
3205
6585
9726
4557
3018
4898
6768
959
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B17
100N
95
200N
928
400N
4802
4383
1753
1TR
1396
3TR
80674
84940
90385
83223
57393
09886
92752
10TR
94178
07140
20TR
30954
30TR
91298
ĐB
461528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/04/16

002 554 52 53
16
228 23 28 778 74
3885 86 83
440 40 998 93 96 95

Đồng Tháp - 25/04/16

0123456789
4940
7140
4802
2752
4383
1753
3223
7393
0674
0954
95
0385
1396
9886
928
4178
1298
1528
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1