• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B40
100N
39
200N
952
400N
1621
2487
2303
1TR
8237
3TR
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
10TR
92043
23029
20TR
78365
30TR
08092
ĐB
065213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/10/16

003 558 52
113 18 10 13 665
229 21 772
337 39 884 87
443 43 992

Đồng Tháp - 03/10/16

0123456789
6110
1621
952
8372
8092
2303
7043
6113
2043
5213
6284
8365
2487
8237
8058
1618
39
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B39
100N
07
200N
327
400N
9393
4694
9870
1TR
8396
3TR
16572
85402
06561
67785
60054
44873
37939
10TR
04659
85128
20TR
63231
30TR
88309
ĐB
985155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 26/09/16

009 02 07 555 59 54
1661
228 27 772 73 70
331 39 885
4996 93 94

Đồng Tháp - 26/09/16

0123456789
9870
6561
3231
6572
5402
9393
4873
4694
0054
7785
5155
8396
07
327
5128
7939
4659
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B38
100N
12
200N
801
400N
1799
1295
7257
1TR
9635
3TR
80856
28301
31379
31933
74800
70072
38636
10TR
43400
69240
20TR
67410
30TR
82686
ĐB
139829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 19/09/16

000 01 00 01 556 57
110 12 6
229 779 72
333 36 35 886
440 999 95

Đồng Tháp - 19/09/16

0123456789
4800
3400
9240
7410
801
8301
12
0072
1933
1295
9635
0856
8636
2686
7257
1799
1379
9829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B37
100N
16
200N
516
400N
3104
3499
8724
1TR
1360
3TR
76168
58575
89784
22388
29500
53133
38151
10TR
05322
67668
20TR
15580
30TR
75576
ĐB
444043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 12/09/16

000 04 551
116 16 668 68 60
222 24 776 75
333 880 84 88
443 999

Đồng Tháp - 12/09/16

0123456789
1360
9500
5580
8151
5322
3133
4043
3104
8724
9784
8575
16
516
5576
6168
2388
7668
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B36
100N
14
200N
050
400N
9545
8234
9456
1TR
3586
3TR
67763
47036
88402
54140
17523
53691
59522
10TR
69136
51853
20TR
77011
30TR
73387
ĐB
663138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 05/09/16

002 553 56 50
111 14 663
223 22 7
338 36 36 34 887 86
440 45 991

Đồng Tháp - 05/09/16

0123456789
050
4140
3691
7011
8402
9522
7763
7523
1853
14
8234
9545
9456
3586
7036
9136
3387
3138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B35
100N
60
200N
887
400N
8628
3917
0519
1TR
8479
3TR
76718
88119
02317
91123
45330
05007
75961
10TR
17008
32111
20TR
53514
30TR
56193
ĐB
502608

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 29/08/16

008 08 07 5
114 11 18 19 17 17 19 661 60
223 28 779
330 887
4993

Đồng Tháp - 29/08/16

0123456789
60
5330
5961
2111
1123
6193
3514
887
3917
2317
5007
8628
6718
7008
2608
0519
8479
8119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B34
100N
06
200N
763
400N
3300
1620
8593
1TR
3318
3TR
63847
24862
64937
51428
42990
79602
42704
10TR
40621
42464
20TR
82901
30TR
23680
ĐB
088358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/08/16

001 02 04 00 06 558
118 664 62 63
221 28 20 7
337 880
447 990 93

Đồng Tháp - 22/08/16

0123456789
3300
1620
2990
3680
0621
2901
4862
9602
763
8593
2704
2464
06
3847
4937
3318
1428
8358
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1