• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B43
100N
60
200N
847
400N
1093
0656
3632
1TR
6275
3TR
46923
18478
06899
60016
23118
06607
23106
10TR
66993
31062
20TR
41106
30TR
46489
ĐB
081056

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 24/10/16

006 07 06 556 56
116 18 662 60
223 778 75
332 889
447 993 99 93

Đồng Tháp - 24/10/16

0123456789
60
3632
1062
1093
6923
6993
6275
0656
0016
3106
1106
1056
847
6607
8478
3118
6899
6489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B42
100N
99
200N
154
400N
8977
5147
2790
1TR
7508
3TR
89563
36848
42727
18322
75578
20119
51894
10TR
35207
36682
20TR
42255
30TR
56235
ĐB
677211

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/16

007 08 555 54
111 19 663
227 22 778 77
335 882
448 47 994 90 99

Đồng Tháp - 17/10/16

0123456789
2790
7211
8322
6682
9563
154
1894
2255
6235
8977
5147
2727
5207
7508
6848
5578
99
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B41
100N
11
200N
012
400N
1954
4008
9716
1TR
2005
3TR
84424
83069
83280
05143
16566
62911
51139
10TR
29133
80297
20TR
95652
30TR
81685
ĐB
339765

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/10/16

005 08 552 54
111 16 12 11 665 69 66
224 7
333 39 885 80
443 997

Đồng Tháp - 10/10/16

0123456789
3280
11
2911
012
5652
5143
9133
1954
4424
2005
1685
9765
9716
6566
0297
4008
3069
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B40
100N
39
200N
952
400N
1621
2487
2303
1TR
8237
3TR
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
10TR
92043
23029
20TR
78365
30TR
08092
ĐB
065213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 03/10/16

003 558 52
113 18 10 13 665
229 21 772
337 39 884 87
443 43 992

Đồng Tháp - 03/10/16

0123456789
6110
1621
952
8372
8092
2303
7043
6113
2043
5213
6284
8365
2487
8237
8058
1618
39
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B39
100N
07
200N
327
400N
9393
4694
9870
1TR
8396
3TR
16572
85402
06561
67785
60054
44873
37939
10TR
04659
85128
20TR
63231
30TR
88309
ĐB
985155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 26/09/16

009 02 07 555 59 54
1661
228 27 772 73 70
331 39 885
4996 93 94

Đồng Tháp - 26/09/16

0123456789
9870
6561
3231
6572
5402
9393
4873
4694
0054
7785
5155
8396
07
327
5128
7939
4659
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B38
100N
12
200N
801
400N
1799
1295
7257
1TR
9635
3TR
80856
28301
31379
31933
74800
70072
38636
10TR
43400
69240
20TR
67410
30TR
82686
ĐB
139829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 19/09/16

000 01 00 01 556 57
110 12 6
229 779 72
333 36 35 886
440 999 95

Đồng Tháp - 19/09/16

0123456789
4800
3400
9240
7410
801
8301
12
0072
1933
1295
9635
0856
8636
2686
7257
1799
1379
9829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B37
100N
16
200N
516
400N
3104
3499
8724
1TR
1360
3TR
76168
58575
89784
22388
29500
53133
38151
10TR
05322
67668
20TR
15580
30TR
75576
ĐB
444043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 12/09/16

000 04 551
116 16 668 68 60
222 24 776 75
333 880 84 88
443 999

Đồng Tháp - 12/09/16

0123456789
1360
9500
5580
8151
5322
3133
4043
3104
8724
9784
8575
16
516
5576
6168
2388
7668
3499
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1