• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K4
100N
17
200N
662
400N
2940
5290
5661
1TR
7616
3TR
09437
58517
11536
14031
14278
89676
88615
10TR
00757
74691
20TR
73570
30TR
78145
ĐB
802595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/08/16

0557
117 15 16 17 661 62
2770 78 76
337 36 31 8
445 40 995 91 90

Đồng Nai - 24/08/16

0123456789
2940
5290
3570
5661
4031
4691
662
8615
8145
2595
7616
1536
9676
17
9437
8517
0757
4278
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K3
100N
35
200N
311
400N
4233
2518
1359
1TR
8963
3TR
75316
88257
59166
95401
03039
63436
38405
10TR
33646
61157
20TR
40865
30TR
13484
ĐB
630596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/08/16

001 05 557 57 59
116 18 11 665 66 63
27
339 36 33 35 884
446 996

Đồng Nai - 17/08/16

0123456789
311
5401
4233
8963
3484
35
8405
0865
5316
9166
3436
3646
0596
8257
1157
2518
1359
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K2
100N
24
200N
272
400N
2077
5633
5680
1TR
2058
3TR
99491
52428
40114
61146
10258
73247
50794
10TR
92420
00699
20TR
04854
30TR
73681
ĐB
347823

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/08/16

0554 58 58
114 6
223 20 28 24 777 72
333 881 80
446 47 999 91 94

Đồng Nai - 10/08/16

0123456789
5680
2420
9491
3681
272
5633
7823
24
0114
0794
4854
1146
2077
3247
2058
2428
0258
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K1
100N
64
200N
610
400N
7608
5075
8540
1TR
1301
3TR
77228
31990
66630
18512
37491
95537
87567
10TR
18944
40452
20TR
09739
30TR
97744
ĐB
387919

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/08/16

001 08 552
119 12 10 667 64
228 775
339 30 37 8
444 44 40 990 91

Đồng Nai - 03/08/16

0123456789
610
8540
1990
6630
1301
7491
8512
0452
64
8944
7744
5075
5537
7567
7608
7228
9739
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K4
100N
68
200N
858
400N
1073
3053
4162
1TR
6828
3TR
23518
49331
97800
64184
84368
24242
86595
10TR
34047
26285
20TR
58015
30TR
57819
ĐB
916947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/07/16

000 553 58
119 15 18 668 62 68
228 773
331 885 84
447 47 42 995

Đồng Nai - 27/07/16

0123456789
7800
9331
4162
4242
1073
3053
4184
6595
6285
8015
4047
6947
68
858
6828
3518
4368
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K3
100N
31
200N
788
400N
7005
5554
2471
1TR
5782
3TR
97412
73737
95507
01671
93362
59730
23441
10TR
69717
22050
20TR
86339
30TR
31941
ĐB
639570

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/07/16

007 05 550 54
117 12 662
2770 71 71
339 37 30 31 882 88
441 41 9

Đồng Nai - 20/07/16

0123456789
9730
2050
9570
31
2471
1671
3441
1941
5782
7412
3362
5554
7005
3737
5507
9717
788
6339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K2
100N
17
200N
334
400N
4668
6927
2997
1TR
3389
3TR
72720
44045
65224
18856
19602
59014
32494
10TR
23066
10247
20TR
86442
30TR
01073
ĐB
649194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/07/16

002 556
114 17 666 68
220 24 27 773
334 889
442 47 45 994 94 97

Đồng Nai - 13/07/16

0123456789
2720
9602
6442
1073
334
5224
9014
2494
9194
4045
8856
3066
17
6927
2997
0247
4668
3389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1