• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K4
100N
12
200N
049
400N
9419
0995
2601
1TR
6280
3TR
76840
28224
17191
44978
42844
67566
11964
10TR
78594
99087
20TR
74371
30TR
65828
ĐB
260181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/06/16

001 5
119 12 666 64
228 24 771 78
3881 87 80
440 44 49 994 91 95

Đồng Nai - 22/06/16

0123456789
6280
6840
2601
7191
4371
0181
12
8224
2844
1964
8594
0995
7566
9087
4978
5828
049
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K3
100N
38
200N
534
400N
7349
3659
0717
1TR
5682
3TR
58743
89616
98469
94745
65765
12728
46717
10TR
34184
97216
20TR
33665
30TR
83556
ĐB
964353

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/06/16

0553 56 59
116 16 17 17 665 69 65
228 7
334 38 884 82
443 45 49 9

Đồng Nai - 15/06/16

0123456789
5682
8743
4353
534
4184
4745
5765
3665
9616
7216
3556
0717
6717
38
2728
7349
3659
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K2
100N
53
200N
419
400N
3306
2641
1902
1TR
7669
3TR
29911
26906
13468
72708
52090
56657
79054
10TR
23006
82216
20TR
15163
30TR
82020
ĐB
189849

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/06/16

006 06 08 06 02 557 54 53
116 11 19 663 68 69
220 7
38
449 41 990

Đồng Nai - 08/06/16

0123456789
2090
2020
2641
9911
1902
53
5163
9054
3306
6906
3006
2216
6657
3468
2708
419
7669
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K1
100N
18
200N
999
400N
4788
1478
4200
1TR
9865
3TR
68991
63473
99970
21857
10937
84206
22995
10TR
00601
28035
20TR
40080
30TR
94960
ĐB
553042

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/06/16

001 06 00 557
118 660 65
2773 70 78
335 37 880 88
442 991 95 99

Đồng Nai - 01/06/16

0123456789
4200
9970
0080
4960
8991
0601
3042
3473
9865
2995
8035
4206
1857
0937
18
4788
1478
999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K4
100N
50
200N
311
400N
2933
4393
6254
1TR
2933
3TR
10110
73842
07338
29494
78078
20940
18167
10TR
57797
39557
20TR
18874
30TR
60804
ĐB
608368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 25/05/16

004 557 54 50
110 11 668 67
2774 78
338 33 33 8
442 40 997 94 93

Đồng Nai - 25/05/16

0123456789
50
0110
0940
311
3842
2933
4393
2933
6254
9494
8874
0804
8167
7797
9557
7338
8078
8368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K3
100N
46
200N
863
400N
7419
3772
7552
1TR
5100
3TR
00826
31614
26041
26523
86759
00502
33664
10TR
45466
11079
20TR
10859
30TR
60323
ĐB
134932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 18/05/16

002 00 559 59 52
114 19 666 64 63
223 26 23 779 72
332 8
441 46 9

Đồng Nai - 18/05/16

0123456789
5100
6041
3772
7552
0502
4932
863
6523
0323
1614
3664
46
0826
5466
7419
6759
1079
0859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K2
100N
93
200N
737
400N
5285
0277
9610
1TR
3625
3TR
88094
64785
26935
19177
78095
83776
76342
10TR
06626
88488
20TR
78462
30TR
40859
ĐB
686819

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 11/05/16

0559
119 10 662
226 25 777 76 77
335 37 888 85 85
442 994 95 93

Đồng Nai - 11/05/16

0123456789
9610
6342
8462
93
8094
5285
3625
4785
6935
8095
3776
6626
737
0277
9177
8488
0859
6819
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1