• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K3
100N
46
200N
863
400N
7419
3772
7552
1TR
5100
3TR
00826
31614
26041
26523
86759
00502
33664
10TR
45466
11079
20TR
10859
30TR
60323
ĐB
134932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 18/05/16

002 00 559 59 52
114 19 666 64 63
223 26 23 779 72
332 8
441 46 9

Đồng Nai - 18/05/16

0123456789
5100
6041
3772
7552
0502
4932
863
6523
0323
1614
3664
46
0826
5466
7419
6759
1079
0859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K2
100N
93
200N
737
400N
5285
0277
9610
1TR
3625
3TR
88094
64785
26935
19177
78095
83776
76342
10TR
06626
88488
20TR
78462
30TR
40859
ĐB
686819

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 11/05/16

0559
119 10 662
226 25 777 76 77
335 37 888 85 85
442 994 95 93

Đồng Nai - 11/05/16

0123456789
9610
6342
8462
93
8094
5285
3625
4785
6935
8095
3776
6626
737
0277
9177
8488
0859
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K1
100N
07
200N
014
400N
0276
3127
5111
1TR
2404
3TR
55439
24640
07790
02560
10603
39596
39448
10TR
37473
96561
20TR
67788
30TR
07077
ĐB
709186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/05/16

003 04 07 5
111 14 661 60
227 777 73 76
339 886 88
440 48 990 96

Đồng Nai - 04/05/16

0123456789
4640
7790
2560
5111
6561
0603
7473
014
2404
0276
9596
9186
07
3127
7077
9448
7788
5439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K4
100N
02
200N
458
400N
8036
2067
1025
1TR
0643
3TR
08650
73991
07358
14844
36465
18055
61334
10TR
11461
64242
20TR
87272
30TR
68551
ĐB
537848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/04/16

002 551 50 58 55 58
1661 65 67
225 772
334 36 8
448 42 44 43 991

Đồng Nai - 27/04/16

0123456789
8650
3991
1461
8551
02
4242
7272
0643
4844
1334
1025
6465
8055
8036
2067
458
7358
7848
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K3
100N
17
200N
933
400N
1001
8645
9878
1TR
8996
3TR
96551
72694
15460
94658
93295
50150
55821
10TR
54861
12623
20TR
87446
30TR
05685
ĐB
300138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/04/16

001 551 58 50
117 661 60
223 21 778
338 33 885
446 45 994 95 96

Đồng Nai - 20/04/16

0123456789
5460
0150
1001
6551
5821
4861
933
2623
2694
8645
3295
5685
8996
7446
17
9878
4658
0138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K2
100N
23
200N
655
400N
0907
0054
0705
1TR
0103
3TR
97283
09128
87440
12734
65387
26002
81939
10TR
61792
36357
20TR
10345
30TR
41491
ĐB
857551

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/04/16

002 03 07 05 551 57 54 55
16
228 23 7
334 39 883 87
445 40 991 92

Đồng Nai - 13/04/16

0123456789
7440
1491
7551
6002
1792
23
0103
7283
0054
2734
655
0705
0345
0907
5387
6357
9128
1939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K1
100N
79
200N
661
400N
5518
6850
3436
1TR
8685
3TR
46310
64354
69613
64221
02962
01475
68752
10TR
69535
03139
20TR
20165
30TR
14966
ĐB
023734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/04/16

0554 52 50
110 13 18 666 65 62 61
221 775 79
334 35 39 36 885
49

Đồng Nai - 06/04/16

0123456789
6850
6310
661
4221
2962
8752
9613
4354
3734
8685
1475
9535
0165
3436
4966
5518
79
3139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1