• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K2
100N
17
200N
334
400N
4668
6927
2997
1TR
3389
3TR
72720
44045
65224
18856
19602
59014
32494
10TR
23066
10247
20TR
86442
30TR
01073
ĐB
649194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/07/16

002 556
114 17 666 68
220 24 27 773
334 889
442 47 45 994 94 97

Đồng Nai - 13/07/16

0123456789
2720
9602
6442
1073
334
5224
9014
2494
9194
4045
8856
3066
17
6927
2997
0247
4668
3389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K1
100N
00
200N
221
400N
6787
3860
0044
1TR
4475
3TR
27837
66629
51751
61853
75913
45161
08215
10TR
06778
78156
20TR
23305
30TR
62061
ĐB
355787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/07/16

005 00 556 51 53
113 15 661 61 60
229 21 778 75
337 887 87
444 9

Đồng Nai - 06/07/16

0123456789
00
3860
221
1751
5161
2061
1853
5913
0044
4475
8215
3305
8156
6787
7837
5787
6778
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K5
100N
76
200N
295
400N
8758
2721
6596
1TR
5202
3TR
63160
95301
04408
08266
90381
48448
15442
10TR
23269
71328
20TR
36027
30TR
44092
ĐB
261174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 29/06/16

001 08 02 558
1669 60 66
227 28 21 774 76
3881
448 42 992 96 95

Đồng Nai - 29/06/16

0123456789
3160
2721
5301
0381
5202
5442
4092
1174
295
76
6596
8266
6027
8758
4408
8448
1328
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K4
100N
12
200N
049
400N
9419
0995
2601
1TR
6280
3TR
76840
28224
17191
44978
42844
67566
11964
10TR
78594
99087
20TR
74371
30TR
65828
ĐB
260181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/06/16

001 5
119 12 666 64
228 24 771 78
3881 87 80
440 44 49 994 91 95

Đồng Nai - 22/06/16

0123456789
6280
6840
2601
7191
4371
0181
12
8224
2844
1964
8594
0995
7566
9087
4978
5828
049
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K3
100N
38
200N
534
400N
7349
3659
0717
1TR
5682
3TR
58743
89616
98469
94745
65765
12728
46717
10TR
34184
97216
20TR
33665
30TR
83556
ĐB
964353

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/06/16

0553 56 59
116 16 17 17 665 69 65
228 7
334 38 884 82
443 45 49 9

Đồng Nai - 15/06/16

0123456789
5682
8743
4353
534
4184
4745
5765
3665
9616
7216
3556
0717
6717
38
2728
7349
3659
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K2
100N
53
200N
419
400N
3306
2641
1902
1TR
7669
3TR
29911
26906
13468
72708
52090
56657
79054
10TR
23006
82216
20TR
15163
30TR
82020
ĐB
189849

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/06/16

006 06 08 06 02 557 54 53
116 11 19 663 68 69
220 7
38
449 41 990

Đồng Nai - 08/06/16

0123456789
2090
2020
2641
9911
1902
53
5163
9054
3306
6906
3006
2216
6657
3468
2708
419
7669
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K1
100N
18
200N
999
400N
4788
1478
4200
1TR
9865
3TR
68991
63473
99970
21857
10937
84206
22995
10TR
00601
28035
20TR
40080
30TR
94960
ĐB
553042

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 01/06/16

001 06 00 557
118 660 65
2773 70 78
335 37 880 88
442 991 95 99

Đồng Nai - 01/06/16

0123456789
4200
9970
0080
4960
8991
0601
3042
3473
9865
2995
8035
4206
1857
0937
18
4788
1478
999
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1