• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K1
100N
72
200N
721
400N
0433
1243
8972
1TR
8137
3TR
49906
10446
18888
42962
71587
75080
05223
10TR
48233
16605
20TR
17975
30TR
61015
ĐB
817106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 07/09/16

006 05 06 5
115 662
223 21 775 72 72
333 37 33 888 87 80
446 43 9

Đồng Nai - 07/09/16

0123456789
5080
721
72
8972
2962
0433
1243
5223
8233
6605
7975
1015
9906
0446
7106
8137
1587
8888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K5
100N
12
200N
766
400N
5177
4064
0315
1TR
4441
3TR
30344
43518
64956
12162
77763
92292
06773
10TR
53239
91485
20TR
70096
30TR
98342
ĐB
204035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 31/08/16

0556
118 15 12 662 63 64 66
2773 77
335 39 885
442 44 41 996 92

Đồng Nai - 31/08/16

0123456789
4441
12
2162
2292
8342
7763
6773
4064
0344
0315
1485
4035
766
4956
0096
5177
3518
3239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K4
100N
17
200N
662
400N
2940
5290
5661
1TR
7616
3TR
09437
58517
11536
14031
14278
89676
88615
10TR
00757
74691
20TR
73570
30TR
78145
ĐB
802595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/08/16

0557
117 15 16 17 661 62
2770 78 76
337 36 31 8
445 40 995 91 90

Đồng Nai - 24/08/16

0123456789
2940
5290
3570
5661
4031
4691
662
8615
8145
2595
7616
1536
9676
17
9437
8517
0757
4278
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K3
100N
35
200N
311
400N
4233
2518
1359
1TR
8963
3TR
75316
88257
59166
95401
03039
63436
38405
10TR
33646
61157
20TR
40865
30TR
13484
ĐB
630596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/08/16

001 05 557 57 59
116 18 11 665 66 63
27
339 36 33 35 884
446 996

Đồng Nai - 17/08/16

0123456789
311
5401
4233
8963
3484
35
8405
0865
5316
9166
3436
3646
0596
8257
1157
2518
1359
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K2
100N
24
200N
272
400N
2077
5633
5680
1TR
2058
3TR
99491
52428
40114
61146
10258
73247
50794
10TR
92420
00699
20TR
04854
30TR
73681
ĐB
347823

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/08/16

0554 58 58
114 6
223 20 28 24 777 72
333 881 80
446 47 999 91 94

Đồng Nai - 10/08/16

0123456789
5680
2420
9491
3681
272
5633
7823
24
0114
0794
4854
1146
2077
3247
2058
2428
0258
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K1
100N
64
200N
610
400N
7608
5075
8540
1TR
1301
3TR
77228
31990
66630
18512
37491
95537
87567
10TR
18944
40452
20TR
09739
30TR
97744
ĐB
387919

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/08/16

001 08 552
119 12 10 667 64
228 775
339 30 37 8
444 44 40 990 91

Đồng Nai - 03/08/16

0123456789
610
8540
1990
6630
1301
7491
8512
0452
64
8944
7744
5075
5537
7567
7608
7228
9739
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K4
100N
68
200N
858
400N
1073
3053
4162
1TR
6828
3TR
23518
49331
97800
64184
84368
24242
86595
10TR
34047
26285
20TR
58015
30TR
57819
ĐB
916947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/07/16

000 553 58
119 15 18 668 62 68
228 773
331 885 84
447 47 42 995

Đồng Nai - 27/07/16

0123456789
7800
9331
4162
4242
1073
3053
4184
6595
6285
8015
4047
6947
68
858
6828
3518
4368
7819
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1