• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K1
100N
64
200N
610
400N
7608
5075
8540
1TR
1301
3TR
77228
31990
66630
18512
37491
95537
87567
10TR
18944
40452
20TR
09739
30TR
97744
ĐB
387919

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/08/16

001 08 552
119 12 10 667 64
228 775
339 30 37 8
444 44 40 990 91

Đồng Nai - 03/08/16

0123456789
610
8540
1990
6630
1301
7491
8512
0452
64
8944
7744
5075
5537
7567
7608
7228
9739
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K4
100N
68
200N
858
400N
1073
3053
4162
1TR
6828
3TR
23518
49331
97800
64184
84368
24242
86595
10TR
34047
26285
20TR
58015
30TR
57819
ĐB
916947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/07/16

000 553 58
119 15 18 668 62 68
228 773
331 885 84
447 47 42 995

Đồng Nai - 27/07/16

0123456789
7800
9331
4162
4242
1073
3053
4184
6595
6285
8015
4047
6947
68
858
6828
3518
4368
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K3
100N
31
200N
788
400N
7005
5554
2471
1TR
5782
3TR
97412
73737
95507
01671
93362
59730
23441
10TR
69717
22050
20TR
86339
30TR
31941
ĐB
639570

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/07/16

007 05 550 54
117 12 662
2770 71 71
339 37 30 31 882 88
441 41 9

Đồng Nai - 20/07/16

0123456789
9730
2050
9570
31
2471
1671
3441
1941
5782
7412
3362
5554
7005
3737
5507
9717
788
6339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K2
100N
17
200N
334
400N
4668
6927
2997
1TR
3389
3TR
72720
44045
65224
18856
19602
59014
32494
10TR
23066
10247
20TR
86442
30TR
01073
ĐB
649194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/07/16

002 556
114 17 666 68
220 24 27 773
334 889
442 47 45 994 94 97

Đồng Nai - 13/07/16

0123456789
2720
9602
6442
1073
334
5224
9014
2494
9194
4045
8856
3066
17
6927
2997
0247
4668
3389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K1
100N
00
200N
221
400N
6787
3860
0044
1TR
4475
3TR
27837
66629
51751
61853
75913
45161
08215
10TR
06778
78156
20TR
23305
30TR
62061
ĐB
355787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 06/07/16

005 00 556 51 53
113 15 661 61 60
229 21 778 75
337 887 87
444 9

Đồng Nai - 06/07/16

0123456789
00
3860
221
1751
5161
2061
1853
5913
0044
4475
8215
3305
8156
6787
7837
5787
6778
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K5
100N
76
200N
295
400N
8758
2721
6596
1TR
5202
3TR
63160
95301
04408
08266
90381
48448
15442
10TR
23269
71328
20TR
36027
30TR
44092
ĐB
261174

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 29/06/16

001 08 02 558
1669 60 66
227 28 21 774 76
3881
448 42 992 96 95

Đồng Nai - 29/06/16

0123456789
3160
2721
5301
0381
5202
5442
4092
1174
295
76
6596
8266
6027
8758
4408
8448
1328
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K4
100N
12
200N
049
400N
9419
0995
2601
1TR
6280
3TR
76840
28224
17191
44978
42844
67566
11964
10TR
78594
99087
20TR
74371
30TR
65828
ĐB
260181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 22/06/16

001 5
119 12 666 64
228 24 771 78
3881 87 80
440 44 49 994 91 95

Đồng Nai - 22/06/16

0123456789
6280
6840
2601
7191
4371
0181
12
8224
2844
1964
8594
0995
7566
9087
4978
5828
049
9419
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1