• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Đang chờ xổ số Đắk Nông lúc 17:10': 22/10/2016. Còn 04:49:58 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
919
500N
5795
3351
9648
1TR
4348
2,5TR
82751
73853
76840
93196
79321
33635
22223
5TR
74348
61314
10TR
61752
40TR
98018
ĐB
50065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/05/16

0552 51 53 51
118 14 19 665
221 23 7
335 8
448 40 48 48 45 996 95

Đắk Nông - 28/05/16

0123456789
6840
3351
2751
9321
1752
3853
2223
1314
45
5795
3635
0065
3196
9648
4348
4348
8018
919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
760
500N
8995
0307
1614
1TR
6935
2,5TR
29776
73536
14761
80269
79372
74796
35663
5TR
31335
97220
10TR
17741
40TR
02977
ĐB
45710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/05/16

007 5
110 14 661 69 63 60
220 777 76 72 72
335 36 35 8
441 996 95

Đắk Nông - 21/05/16

0123456789
760
7220
5710
4761
7741
72
9372
5663
1614
8995
6935
1335
9776
3536
4796
0307
2977
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
964
500N
2601
6364
2014
1TR
9936
2,5TR
20247
68974
74304
73574
68301
24415
85717
5TR
68747
56700
10TR
22239
40TR
60374
ĐB
53035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 14/05/16

000 04 01 01 5
115 17 14 14 664 64
2774 74 74
335 39 36 8
447 47 9

Đắk Nông - 14/05/16

0123456789
6700
2601
8301
14
964
6364
2014
8974
4304
3574
0374
4415
3035
9936
0247
5717
8747
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
446
500N
4519
4028
7929
1TR
5498
2,5TR
55388
30383
32800
03029
18648
61211
62941
5TR
48411
91064
10TR
67798
40TR
31566
ĐB
96510

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 07/05/16

000 5
110 11 11 19 666 64
229 28 29 7
3888 83
448 41 46 41 998 98

Đắk Nông - 07/05/16

0123456789
2800
6510
41
1211
2941
8411
0383
1064
446
1566
4028
5498
5388
8648
7798
4519
7929
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
250N
311
500N
7224
4171
2422
1TR
8072
2,5TR
92176
83961
55086
58023
62346
78618
33330
5TR
51224
11590
10TR
21801
40TR
92488
ĐB
44557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/04/16

001 557
118 11 661
224 23 24 22 28 776 72 71
330 888 86
446 990

Đắk Nông - 30/04/16

0123456789
3330
1590
311
4171
3961
1801
2422
8072
8023
7224
1224
2176
5086
2346
4557
28
8618
2488
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
42
250N
223
500N
7005
3594
3893
1TR
5366
2,5TR
78558
77986
16191
41789
28808
61054
11041
5TR
42217
88368
10TR
35106
40TR
86986
ĐB
38793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/04/16

006 08 05 558 54
117 668 66
223 7
3886 86 89
441 42 993 91 94 93

Đắk Nông - 23/04/16

0123456789
6191
1041
42
223
3893
8793
3594
1054
7005
5366
7986
5106
6986
2217
8558
8808
8368
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
250N
031
500N
1010
2157
2084
1TR
3103
2,5TR
43636
25368
41230
02550
89146
07061
84492
5TR
26088
34312
10TR
96416
40TR
48072
ĐB
83698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/04/16

003 550 57
116 12 10 668 61
2772
336 30 31 888 84 86
446 998 92

Đắk Nông - 16/04/16

0123456789
1010
1230
2550
031
7061
4492
4312
8072
3103
2084
86
3636
9146
6416
2157
5368
6088
3698
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1