• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
68
250N
132
500N
7442
9137
1936
1TR
4236
2,5TR
28095
64339
93646
95433
06307
48779
32936
5TR
34166
67239
10TR
70315
40TR
59865
ĐB
82200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 27/08/16

000 07 5
115 665 66 68
2779
339 39 33 36 36 37 36 32 8
446 42 995

Đắk Nông - 27/08/16

0123456789
2200
132
7442
5433
8095
0315
9865
1936
4236
3646
2936
4166
9137
6307
68
4339
8779
7239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
55
250N
417
500N
3829
9338
4195
1TR
1326
2,5TR
12624
72581
09433
99256
63139
93922
83203
5TR
78918
08538
10TR
61292
40TR
20604
ĐB
37599

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 20/08/16

004 03 556 55
118 17 6
224 22 26 29 7
338 33 39 38 881
4999 92 95

Đắk Nông - 20/08/16

0123456789
2581
3922
1292
9433
3203
2624
0604
55
4195
1326
9256
417
9338
8918
8538
3829
3139
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
18
250N
138
500N
5165
5445
4686
1TR
0411
2,5TR
40873
28289
54877
32696
32887
70323
13971
5TR
08601
86024
10TR
20357
40TR
05675
ĐB
77118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/08/16

001 557
118 11 18 665
224 23 775 73 77 71
338 889 87 86
445 996

Đắk Nông - 13/08/16

0123456789
0411
3971
8601
0873
0323
6024
5165
5445
5675
4686
2696
4877
2887
0357
18
138
7118
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
917
500N
0706
3435
4821
1TR
1550
2,5TR
85070
35095
43215
73674
18688
08832
29422
5TR
97903
02290
10TR
20732
40TR
54726
ĐB
16049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/08/16

003 06 550
115 17 6
226 22 21 770 74 76
332 32 35 888
449 990 95

Đắk Nông - 06/08/16

0123456789
1550
5070
2290
4821
8832
9422
0732
7903
3674
3435
5095
3215
76
0706
4726
917
8688
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
15
250N
892
500N
0553
9370
1208
1TR
5841
2,5TR
46110
54804
14562
84718
75049
78755
67651
5TR
43585
13228
10TR
35693
40TR
47830
ĐB
17068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/07/16

004 08 555 51 53
110 18 15 668 62
228 770
330 885
449 41 993 92

Đắk Nông - 30/07/16

0123456789
9370
6110
7830
5841
7651
892
4562
0553
5693
4804
15
8755
3585
1208
4718
3228
7068
5049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
739
500N
1298
9644
7205
1TR
3302
2,5TR
58658
05590
66647
61720
44496
11299
04904
5TR
84876
44832
10TR
24923
40TR
76660
ĐB
35401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/07/16

001 04 02 05 558
114 660
223 20 776
332 39 8
447 44 990 96 99 98

Đắk Nông - 23/07/16

0123456789
5590
1720
6660
5401
3302
4832
4923
14
9644
4904
7205
4496
4876
6647
1298
8658
739
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
250N
699
500N
5827
9362
5349
1TR
3385
2,5TR
19837
83653
90997
57722
86200
19723
17372
5TR
71116
15075
10TR
13429
40TR
15252
ĐB
82684

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/07/16

000 552 53
116 662
229 22 23 27 775 72
337 884 85
449 997 99 90

Đắk Nông - 16/07/16

0123456789
90
6200
9362
7722
7372
5252
3653
9723
2684
3385
5075
1116
5827
9837
0997
699
5349
3429
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1