• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
48
250N
805
500N
7079
7631
2592
1TR
3953
2,5TR
42782
36469
35994
60579
65797
84347
45676
5TR
89001
46308
10TR
53656
40TR
70816
ĐB
27418

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/06/16

001 08 05 556 53
118 16 669
2779 76 79
331 882
447 48 994 97 92

Đắk Nông - 18/06/16

0123456789
7631
9001
2592
2782
3953
5994
805
5676
3656
0816
5797
4347
48
6308
7418
7079
6469
0579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
250N
702
500N
5847
3360
2568
1TR
6803
2,5TR
49046
14357
43722
32200
06878
45431
33358
5TR
51388
99645
10TR
24965
40TR
68639
ĐB
41807

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/06/16

007 00 03 02 557 58
1665 60 68
222 778
339 31 888
445 46 47 47 9

Đắk Nông - 11/06/16

0123456789
3360
2200
5431
702
3722
6803
9645
4965
9046
47
5847
4357
1807
2568
6878
3358
1388
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
716
500N
8625
4801
1701
1TR
0998
2,5TR
38003
90504
43862
15757
62779
46733
71294
5TR
54015
61786
10TR
30521
40TR
36445
ĐB
91753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/06/16

003 04 01 01 553 57
115 16 662
221 25 779 72
333 886
445 994 98

Đắk Nông - 04/06/16

0123456789
4801
1701
0521
72
3862
8003
6733
1753
0504
1294
8625
4015
6445
716
1786
5757
0998
2779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
919
500N
5795
3351
9648
1TR
4348
2,5TR
82751
73853
76840
93196
79321
33635
22223
5TR
74348
61314
10TR
61752
40TR
98018
ĐB
50065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/05/16

0552 51 53 51
118 14 19 665
221 23 7
335 8
448 40 48 48 45 996 95

Đắk Nông - 28/05/16

0123456789
6840
3351
2751
9321
1752
3853
2223
1314
45
5795
3635
0065
3196
9648
4348
4348
8018
919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
250N
760
500N
8995
0307
1614
1TR
6935
2,5TR
29776
73536
14761
80269
79372
74796
35663
5TR
31335
97220
10TR
17741
40TR
02977
ĐB
45710

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/05/16

007 5
110 14 661 69 63 60
220 777 76 72 72
335 36 35 8
441 996 95

Đắk Nông - 21/05/16

0123456789
760
7220
5710
4761
7741
72
9372
5663
1614
8995
6935
1335
9776
3536
4796
0307
2977
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
964
500N
2601
6364
2014
1TR
9936
2,5TR
20247
68974
74304
73574
68301
24415
85717
5TR
68747
56700
10TR
22239
40TR
60374
ĐB
53035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 14/05/16

000 04 01 01 5
115 17 14 14 664 64
2774 74 74
335 39 36 8
447 47 9

Đắk Nông - 14/05/16

0123456789
6700
2601
8301
14
964
6364
2014
8974
4304
3574
0374
4415
3035
9936
0247
5717
8747
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
250N
446
500N
4519
4028
7929
1TR
5498
2,5TR
55388
30383
32800
03029
18648
61211
62941
5TR
48411
91064
10TR
67798
40TR
31566
ĐB
96510

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 07/05/16

000 5
110 11 11 19 666 64
229 28 29 7
3888 83
448 41 46 41 998 98

Đắk Nông - 07/05/16

0123456789
2800
6510
41
1211
2941
8411
0383
1064
446
1566
4028
5498
5388
8648
7798
4519
7929
3029
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1