• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
917
500N
0706
3435
4821
1TR
1550
2,5TR
85070
35095
43215
73674
18688
08832
29422
5TR
97903
02290
10TR
20732
40TR
54726
ĐB
16049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/08/16

003 06 550
115 17 6
226 22 21 770 74 76
332 32 35 888
449 990 95

Đắk Nông - 06/08/16

0123456789
1550
5070
2290
4821
8832
9422
0732
7903
3674
3435
5095
3215
76
0706
4726
917
8688
6049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
15
250N
892
500N
0553
9370
1208
1TR
5841
2,5TR
46110
54804
14562
84718
75049
78755
67651
5TR
43585
13228
10TR
35693
40TR
47830
ĐB
17068

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/07/16

004 08 555 51 53
110 18 15 668 62
228 770
330 885
449 41 993 92

Đắk Nông - 30/07/16

0123456789
9370
6110
7830
5841
7651
892
4562
0553
5693
4804
15
8755
3585
1208
4718
3228
7068
5049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
250N
739
500N
1298
9644
7205
1TR
3302
2,5TR
58658
05590
66647
61720
44496
11299
04904
5TR
84876
44832
10TR
24923
40TR
76660
ĐB
35401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/07/16

001 04 02 05 558
114 660
223 20 776
332 39 8
447 44 990 96 99 98

Đắk Nông - 23/07/16

0123456789
5590
1720
6660
5401
3302
4832
4923
14
9644
4904
7205
4496
4876
6647
1298
8658
739
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
90
250N
699
500N
5827
9362
5349
1TR
3385
2,5TR
19837
83653
90997
57722
86200
19723
17372
5TR
71116
15075
10TR
13429
40TR
15252
ĐB
82684

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/07/16

000 552 53
116 662
229 22 23 27 775 72
337 884 85
449 997 99 90

Đắk Nông - 16/07/16

0123456789
90
6200
9362
7722
7372
5252
3653
9723
2684
3385
5075
1116
5827
9837
0997
699
5349
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
65
250N
722
500N
9816
2601
3445
1TR
7117
2,5TR
72621
88601
60438
63830
57415
77065
55672
5TR
33927
14930
10TR
75435
40TR
91155
ĐB
25977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/07/16

001 01 555
115 17 16 665 65
227 21 22 777 72
335 30 38 30 8
445 9

Đắk Nông - 09/07/16

0123456789
3830
4930
2601
2621
8601
722
5672
65
3445
7415
7065
5435
1155
9816
7117
3927
5977
0438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
250N
516
500N
0983
0458
3422
1TR
3256
2,5TR
39628
57266
42084
92237
87318
20368
61797
5TR
36937
64094
10TR
13545
40TR
37180
ĐB
73504

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/07/16

004 556 58
118 16 666 68
228 22 7
337 37 31 880 84 83
445 994 97

Đắk Nông - 02/07/16

0123456789
7180
31
3422
0983
2084
4094
3504
3545
516
3256
7266
2237
1797
6937
0458
9628
7318
0368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
04
250N
039
500N
6512
6072
8119
1TR
6926
2,5TR
92196
37927
49929
10713
38265
74986
38528
5TR
98985
13924
10TR
50815
40TR
95532
ĐB
97253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/06/16

004 553
115 13 12 19 665
224 27 29 28 26 772
332 39 885 86
4996

Đắk Nông - 25/06/16

0123456789
6512
6072
5532
0713
7253
04
3924
8265
8985
0815
6926
2196
4986
7927
8528
039
8119
9929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1