• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
04
250N
285
500N
0785
7183
0127
1TR
1465
2,5TR
22751
81996
84656
21733
56419
80785
69322
5TR
37105
77604
10TR
82859
40TR
69740
ĐB
06271

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 22/10/16

005 04 04 559 51 56
119 665
222 27 771
333 885 85 83 85
440 996

Đắk Nông - 22/10/16

0123456789
9740
2751
6271
9322
7183
1733
04
7604
285
0785
1465
0785
7105
1996
4656
0127
6419
2859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
35
250N
897
500N
2093
7308
2782
1TR
6761
2,5TR
31691
81444
90740
00793
20648
16853
16471
5TR
61622
53214
10TR
33126
40TR
58552
ĐB
86306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/10/16

006 08 552 53
114 661
226 22 771
335 882
444 40 48 991 93 93 97

Đắk Nông - 15/10/16

0123456789
0740
6761
1691
6471
2782
1622
8552
2093
0793
6853
1444
3214
35
3126
6306
897
7308
0648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé: *
100N
48
250N
572
500N
6629
1662
3677
1TR
7610
2,5TR
79645
48635
70391
61823
86787
92121
67296
5TR
56141
37656
10TR
83733
40TR
90345
ĐB
89932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 08/10/16

0556
110 662
223 21 29 777 72
332 33 35 887
445 41 45 48 991 96

Đắk Nông - 08/10/16

0123456789
7610
0391
2121
6141
572
1662
9932
1823
3733
9645
8635
0345
7296
7656
3677
6787
48
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
03
250N
282
500N
7923
3064
8887
1TR
3556
2,5TR
00956
38112
75839
70411
33927
34689
44621
5TR
95110
66965
10TR
50144
40TR
01929
ĐB
98190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/10/16

003 556 56
110 12 11 665 64
229 27 21 23 7
339 889 87 82
444 990

Đắk Nông - 01/10/16

0123456789
5110
8190
0411
4621
282
8112
03
7923
3064
0144
6965
3556
0956
8887
3927
5839
4689
1929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
124
500N
6430
1951
3244
1TR
4902
2,5TR
01857
66323
31265
50427
45147
11125
80836
5TR
28173
28524
10TR
82807
40TR
18879
ĐB
58376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 24/09/16

007 02 557 51 53
1665
224 23 27 25 24 776 79 73
336 30 8
447 44 9

Đắk Nông - 24/09/16

0123456789
6430
1951
4902
53
6323
8173
124
3244
8524
1265
1125
0836
8376
1857
0427
5147
2807
8879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
62
250N
860
500N
5984
6860
5962
1TR
9399
2,5TR
98526
67233
30797
81676
05015
59326
51115
5TR
52605
69390
10TR
44575
40TR
54106
ĐB
10420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 17/09/16

006 05 5
115 15 660 62 60 62
220 26 26 775 76
333 884
4990 97 99

Đắk Nông - 17/09/16

0123456789
860
6860
9390
0420
62
5962
7233
5984
5015
1115
2605
4575
8526
1676
9326
4106
0797
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
84
250N
814
500N
8618
0346
6380
1TR
9262
2,5TR
91468
99516
37307
56873
68809
21977
23533
5TR
53512
11042
10TR
82771
40TR
61401
ĐB
61286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 10/09/16

001 07 09 5
112 16 18 14 668 62
2771 73 77
333 886 80 84
442 46 9

Đắk Nông - 10/09/16

0123456789
6380
2771
1401
9262
3512
1042
6873
3533
84
814
0346
9516
1286
7307
1977
8618
1468
8809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1