• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
17
250N
295
500N
7169
2541
0563
1TR
9433
2,5TR
44451
80538
16424
49754
00463
38249
83346
5TR
73389
62174
10TR
51378
40TR
63684
ĐB
20029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/06/16

0551 54
117 663 69 63
229 24 778 74
338 33 884 89
449 46 41 995

Đắk Lắk - 21/06/16

0123456789
2541
4451
0563
9433
0463
6424
9754
2174
3684
295
3346
17
0538
1378
7169
8249
3389
0029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
47
250N
350
500N
7348
7326
6427
1TR
2280
2,5TR
62270
20419
89801
07201
44967
80798
59798
5TR
34975
55040
10TR
12853
40TR
02647
ĐB
68745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/06/16

001 01 553 50
119 667
226 27 775 70
3880
445 47 40 48 47 998 98

Đắk Lắk - 14/06/16

0123456789
350
2280
2270
5040
9801
7201
2853
4975
8745
7326
47
6427
4967
2647
7348
0798
9798
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
90
250N
131
500N
0309
7553
8035
1TR
5020
2,5TR
75510
80178
31980
68341
94379
65849
88161
5TR
62092
00738
10TR
30231
40TR
41381
ĐB
52484

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/06/16

009 553
110 661
220 778 79
331 38 35 31 884 81 80
441 49 992 90

Đắk Lắk - 07/06/16

0123456789
90
5020
5510
1980
131
8341
8161
0231
1381
2092
7553
2484
8035
0178
0738
0309
4379
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
68
250N
100
500N
5515
1724
7657
1TR
4427
2,5TR
66706
31638
06147
17683
17953
07486
98181
5TR
75335
47769
10TR
79508
40TR
05118
ĐB
15682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 31/05/16

008 06 00 553 57
118 15 669 68
227 24 7
335 38 882 83 86 81
447 9

Đắk Lắk - 31/05/16

0123456789
100
8181
5682
7683
7953
1724
5515
5335
6706
7486
7657
4427
6147
68
1638
9508
5118
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
13
250N
645
500N
0609
3313
5857
1TR
6969
2,5TR
45382
67409
28767
53874
85862
29014
00873
5TR
72092
64980
10TR
94946
40TR
55424
ĐB
41820

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/05/16

009 09 557
114 13 13 667 62 69
220 24 774 73
3880 82
446 45 992

Đắk Lắk - 24/05/16

0123456789
4980
1820
5382
5862
2092
13
3313
0873
3874
9014
5424
645
4946
5857
8767
0609
6969
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
926
500N
8110
1647
4696
1TR
9729
2,5TR
94038
28556
60070
51699
29354
36976
02480
5TR
06249
89598
10TR
83698
40TR
64666
ĐB
84176

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 17/05/16

0556 54
110 12 666
229 26 776 70 76
338 880
449 47 998 98 99 96

Đắk Lắk - 17/05/16

0123456789
8110
0070
2480
12
9354
926
4696
8556
6976
4666
4176
1647
4038
9598
3698
9729
1699
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
10
250N
667
500N
2845
3062
5592
1TR
6013
2,5TR
01995
13819
27054
65520
51063
54242
63781
5TR
43507
00244
10TR
76189
40TR
71967
ĐB
91763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 10/05/16

007 554
119 13 10 663 67 63 62 67
220 7
3889 81
444 42 45 995 92

Đắk Lắk - 10/05/16

0123456789
10
5520
3781
3062
5592
4242
6013
1063
1763
7054
0244
2845
1995
667
3507
1967
3819
6189
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1