• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Đang chờ xổ số Đắk Lắk lúc 17:10': 25/10/2016. Còn 07:02:16 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
12
250N
926
500N
8110
1647
4696
1TR
9729
2,5TR
94038
28556
60070
51699
29354
36976
02480
5TR
06249
89598
10TR
83698
40TR
64666
ĐB
84176

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 17/05/16

0556 54
110 12 666
229 26 776 70 76
338 880
449 47 998 98 99 96

Đắk Lắk - 17/05/16

0123456789
8110
0070
2480
12
9354
926
4696
8556
6976
4666
4176
1647
4038
9598
3698
9729
1699
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
10
250N
667
500N
2845
3062
5592
1TR
6013
2,5TR
01995
13819
27054
65520
51063
54242
63781
5TR
43507
00244
10TR
76189
40TR
71967
ĐB
91763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 10/05/16

007 554
119 13 10 663 67 63 62 67
220 7
3889 81
444 42 45 995 92

Đắk Lắk - 10/05/16

0123456789
10
5520
3781
3062
5592
4242
6013
1063
1763
7054
0244
2845
1995
667
3507
1967
3819
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
70
250N
403
500N
2699
6648
3837
1TR
7922
2,5TR
99003
96912
49969
12385
19166
77090
56887
5TR
51534
88444
10TR
24722
40TR
97820
ĐB
54091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 03/05/16

003 03 5
112 669 66
220 22 22 770
334 37 885 87
444 48 991 90 99

Đắk Lắk - 03/05/16

0123456789
70
7090
7820
4091
7922
6912
4722
403
9003
1534
8444
2385
9166
3837
6887
6648
2699
9969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
72
250N
946
500N
4952
5319
3335
1TR
5235
2,5TR
20953
71744
29776
17087
33687
18660
03881
5TR
89900
55078
10TR
35039
40TR
31904
ĐB
25814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/04/16

004 00 553 52
114 19 660
2778 76 72
339 35 35 887 87 81
444 46 9

Đắk Lắk - 26/04/16

0123456789
8660
9900
3881
72
4952
0953
1744
1904
5814
3335
5235
946
9776
7087
3687
5078
5319
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
41
250N
680
500N
9253
7377
9761
1TR
5575
2,5TR
99143
43699
06989
34548
32657
05603
77686
5TR
08062
49306
10TR
31241
40TR
67087
ĐB
41567

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/04/16

006 03 557 53
1667 62 61
2775 77
3887 89 86 80
441 43 48 41 999

Đắk Lắk - 19/04/16

0123456789
680
41
9761
1241
8062
9253
9143
5603
5575
7686
9306
7377
2657
7087
1567
4548
3699
6989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
49
250N
803
500N
7708
8350
5249
1TR
3028
2,5TR
42401
34805
86130
00184
07535
67376
32759
5TR
64231
02153
10TR
29113
40TR
66178
ĐB
55287

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/04/16

001 05 08 03 553 59 50
113 6
228 778 76
331 30 35 887 84
449 49 9

Đắk Lắk - 12/04/16

0123456789
8350
6130
2401
4231
803
2153
9113
0184
4805
7535
7376
5287
7708
3028
6178
49
5249
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
39
250N
629
500N
6284
1401
5157
1TR
4787
2,5TR
20275
85357
70161
42592
75179
54762
86736
5TR
47825
81139
10TR
32444
40TR
83439
ĐB
28212

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/04/16

001 557 57
112 661 62
225 29 775 79
339 39 36 39 887 84
444 992

Đắk Lắk - 05/04/16

0123456789
1401
0161
2592
4762
8212
6284
2444
0275
7825
6736
5157
4787
5357
39
629
5179
1139
3439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1