• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Đang chờ xổ số Đắk Lắk lúc 17:10': 25/10/2016. Còn 05:13:24 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
33
250N
461
500N
9464
4028
5147
1TR
7695
2,5TR
29566
07604
16967
21777
45803
55254
47095
5TR
51724
58956
10TR
07371
40TR
71145
ĐB
91210

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/08/16

004 03 556 54
110 666 67 64 61
224 28 771 77
333 8
445 47 995 95

Đắk Lắk - 09/08/16

0123456789
1210
461
7371
33
5803
9464
7604
5254
1724
7695
7095
1145
9566
8956
5147
6967
1777
4028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
50
250N
642
500N
1938
8928
7843
1TR
3847
2,5TR
35720
02067
81983
57693
56490
39905
53119
5TR
21259
10168
10TR
77169
40TR
33140
ĐB
82137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/08/16

005 559 50
119 669 68 67
220 28 7
337 38 883
440 47 43 42 993 90

Đắk Lắk - 02/08/16

0123456789
50
5720
6490
3140
642
7843
1983
7693
9905
3847
2067
2137
1938
8928
0168
3119
1259
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
42
250N
750
500N
2504
6502
9977
1TR
4404
2,5TR
10996
86364
60431
03270
39045
63439
39020
5TR
08588
08150
10TR
13165
40TR
54489
ĐB
71640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/07/16

004 04 02 550 50
1665 64
220 770 77
331 39 889 88
440 45 42 996

Đắk Lắk - 26/07/16

0123456789
750
3270
9020
8150
1640
0431
42
6502
2504
4404
6364
9045
3165
0996
9977
8588
3439
4489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
79
250N
881
500N
3684
6715
8253
1TR
1966
2,5TR
75164
89668
93414
09868
08563
19859
05661
5TR
11726
40517
10TR
60200
40TR
44090
ĐB
70238

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/07/16

000 559 53
117 14 15 664 68 68 63 61 66
226 779
338 884 81
4990

Đắk Lắk - 19/07/16

0123456789
0200
4090
881
5661
8253
8563
3684
5164
3414
6715
1966
1726
0517
9668
9868
0238
79
9859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
74
250N
915
500N
9014
0820
2053
1TR
2931
2,5TR
46568
24336
48530
04241
56808
95174
41572
5TR
72537
47153
10TR
71110
40TR
68508
ĐB
96010

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/07/16

008 08 553 53
110 10 14 15 668
220 774 72 74
337 36 30 31 8
441 9

Đắk Lắk - 12/07/16

0123456789
0820
8530
1110
6010
2931
4241
1572
2053
7153
74
9014
5174
915
4336
2537
6568
6808
8508
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
40
250N
140
500N
8251
4830
1218
1TR
6603
2,5TR
19706
05147
22270
36774
52505
44642
11597
5TR
46229
68193
10TR
58691
40TR
49018
ĐB
72282

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/07/16

006 05 03 551
118 18 6
229 770 74
330 882
447 42 40 40 991 93 97

Đắk Lắk - 05/07/16

0123456789
40
140
4830
2270
8251
8691
4642
2282
6603
8193
6774
2505
9706
5147
1597
1218
9018
6229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
63
250N
848
500N
9661
7676
2421
1TR
1642
2,5TR
56071
09242
04847
47094
85330
93644
13195
5TR
83802
31009
10TR
87403
40TR
77018
ĐB
88891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/06/16

003 02 09 5
118 661 63
221 771 76
330 8
442 47 44 42 48 991 94 95

Đắk Lắk - 28/06/16

0123456789
5330
9661
2421
6071
8891
1642
9242
3802
63
7403
7094
3644
3195
7676
4847
848
7018
1009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1