• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
40
250N
140
500N
8251
4830
1218
1TR
6603
2,5TR
19706
05147
22270
36774
52505
44642
11597
5TR
46229
68193
10TR
58691
40TR
49018
ĐB
72282

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/07/16

006 05 03 551
118 18 6
229 770 74
330 882
447 42 40 40 991 93 97

Đắk Lắk - 05/07/16

0123456789
40
140
4830
2270
8251
8691
4642
2282
6603
8193
6774
2505
9706
5147
1597
1218
9018
6229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
63
250N
848
500N
9661
7676
2421
1TR
1642
2,5TR
56071
09242
04847
47094
85330
93644
13195
5TR
83802
31009
10TR
87403
40TR
77018
ĐB
88891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/06/16

003 02 09 5
118 661 63
221 771 76
330 8
442 47 44 42 48 991 94 95

Đắk Lắk - 28/06/16

0123456789
5330
9661
2421
6071
8891
1642
9242
3802
63
7403
7094
3644
3195
7676
4847
848
7018
1009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
17
250N
295
500N
7169
2541
0563
1TR
9433
2,5TR
44451
80538
16424
49754
00463
38249
83346
5TR
73389
62174
10TR
51378
40TR
63684
ĐB
20029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/06/16

0551 54
117 663 69 63
229 24 778 74
338 33 884 89
449 46 41 995

Đắk Lắk - 21/06/16

0123456789
2541
4451
0563
9433
0463
6424
9754
2174
3684
295
3346
17
0538
1378
7169
8249
3389
0029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
47
250N
350
500N
7348
7326
6427
1TR
2280
2,5TR
62270
20419
89801
07201
44967
80798
59798
5TR
34975
55040
10TR
12853
40TR
02647
ĐB
68745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/06/16

001 01 553 50
119 667
226 27 775 70
3880
445 47 40 48 47 998 98

Đắk Lắk - 14/06/16

0123456789
350
2280
2270
5040
9801
7201
2853
4975
8745
7326
47
6427
4967
2647
7348
0798
9798
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
90
250N
131
500N
0309
7553
8035
1TR
5020
2,5TR
75510
80178
31980
68341
94379
65849
88161
5TR
62092
00738
10TR
30231
40TR
41381
ĐB
52484

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/06/16

009 553
110 661
220 778 79
331 38 35 31 884 81 80
441 49 992 90

Đắk Lắk - 07/06/16

0123456789
90
5020
5510
1980
131
8341
8161
0231
1381
2092
7553
2484
8035
0178
0738
0309
4379
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
68
250N
100
500N
5515
1724
7657
1TR
4427
2,5TR
66706
31638
06147
17683
17953
07486
98181
5TR
75335
47769
10TR
79508
40TR
05118
ĐB
15682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 31/05/16

008 06 00 553 57
118 15 669 68
227 24 7
335 38 882 83 86 81
447 9

Đắk Lắk - 31/05/16

0123456789
100
8181
5682
7683
7953
1724
5515
5335
6706
7486
7657
4427
6147
68
1638
9508
5118
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
13
250N
645
500N
0609
3313
5857
1TR
6969
2,5TR
45382
67409
28767
53874
85862
29014
00873
5TR
72092
64980
10TR
94946
40TR
55424
ĐB
41820

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/05/16

009 09 557
114 13 13 667 62 69
220 24 774 73
3880 82
446 45 992

Đắk Lắk - 24/05/16

0123456789
4980
1820
5382
5862
2092
13
3313
0873
3874
9014
5424
645
4946
5857
8767
0609
6969
7409
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1