• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
49
250N
247
500N
5882
9558
5336
1TR
1552
2,5TR
06896
78664
59225
10566
29697
05740
30122
5TR
45191
91951
10TR
86464
40TR
82411
ĐB
19880

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/10/16

0551 52 58
111 664 64 66
225 22 7
336 880 82
440 47 49 991 96 97

Đắk Lắk - 18/10/16

0123456789
5740
9880
5191
1951
2411
5882
1552
0122
8664
6464
9225
5336
6896
0566
247
9697
9558
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
35
250N
024
500N
8972
9608
3072
1TR
8943
2,5TR
02214
67735
83226
73362
94377
77237
11937
5TR
10856
59242
10TR
45341
40TR
70641
ĐB
34814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/10/16

008 556
114 14 662
226 24 777 72 72
335 37 37 35 8
441 41 42 43 9

Đắk Lắk - 11/10/16

0123456789
5341
0641
8972
3072
3362
9242
8943
024
2214
4814
35
7735
3226
0856
4377
7237
1937
9608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé: *
100N
05
250N
165
500N
0519
5064
3345
1TR
5425
2,5TR
43647
47462
83961
68180
49375
17569
20113
5TR
31871
30796
10TR
46041
40TR
00446
ĐB
32592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/10/16

005 5
113 19 662 61 69 64 65
225 771 75
3880
446 41 47 45 992 96

Đắk Lắk - 04/10/16

0123456789
8180
3961
1871
6041
7462
2592
0113
5064
05
165
3345
5425
9375
0796
0446
3647
0519
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
19
250N
263
500N
0144
3015
2681
1TR
3343
2,5TR
32551
34010
06913
78530
98949
34441
21271
5TR
11693
78947
10TR
86591
40TR
93944
ĐB
72789

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 27/09/16

0551
110 13 15 19 663
2771
330 889 81
444 47 49 41 43 44 991 93

Đắk Lắk - 27/09/16

0123456789
4010
8530
2681
2551
4441
1271
6591
263
3343
6913
1693
0144
3944
3015
8947
19
8949
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
017
500N
5724
1873
1293
1TR
9817
2,5TR
11650
69766
69932
24283
09981
15443
22014
5TR
19497
66870
10TR
43412
40TR
17132
ĐB
31826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 20/09/16

0550
112 14 17 17 666
226 24 770 73
332 32 32 883 81
443 997 93

Đắk Lắk - 20/09/16

0123456789
1650
6870
9981
32
9932
3412
7132
1873
1293
4283
5443
5724
2014
9766
1826
017
9817
9497
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
22
250N
580
500N
2760
6973
3176
1TR
3413
2,5TR
52816
68891
45273
43008
88273
34897
51947
5TR
35137
07735
10TR
96055
40TR
97778
ĐB
48604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 13/09/16

004 08 555
116 13 660
222 778 73 73 73 76
337 35 880
447 991 97

Đắk Lắk - 13/09/16

0123456789
580
2760
8891
22
6973
3413
5273
8273
8604
7735
6055
3176
2816
4897
1947
5137
3008
7778
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
250N
855
500N
2779
2577
8829
1TR
7023
2,5TR
11457
51655
89855
12285
53327
42876
04179
5TR
40129
31833
10TR
85858
40TR
59637
ĐB
68337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 06/09/16

0558 57 55 55 55
16
229 27 23 29 776 79 79 77
337 37 33 32 885
49

Đắk Lắk - 06/09/16

0123456789
32
7023
1833
855
1655
9855
2285
2876
2577
1457
3327
9637
8337
5858
2779
8829
4179
0129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1