• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
19
250N
974
500N
6713
8982
6128
1TR
8148
2,5TR
25650
54581
79743
59768
71950
54568
34601
5TR
61359
86638
10TR
29254
40TR
88255
ĐB
45546

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 31/08/16

001 555 54 59 50 50
113 19 668 68
228 774
338 881 82
446 43 48 9

Đà Nẵng - 31/08/16

0123456789
5650
1950
4581
4601
8982
6713
9743
974
9254
8255
5546
6128
8148
9768
4568
6638
19
1359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
77
250N
243
500N
8381
0858
8410
1TR
8309
2,5TR
12612
05341
52012
98627
76210
09172
34913
5TR
45344
34322
10TR
69350
40TR
41195
ĐB
94360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/08/16

009 550 58
112 12 10 13 10 660
222 27 772 77
3881
444 41 43 995

Đà Nẵng - 27/08/16

0123456789
8410
6210
9350
4360
8381
5341
2612
2012
9172
4322
243
4913
5344
1195
77
8627
0858
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
96
250N
016
500N
5562
8544
2139
1TR
4212
2,5TR
83168
22452
06630
08424
20019
58327
36380
5TR
15293
09158
10TR
37251
40TR
12621
ĐB
41071

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/08/16

0551 58 52
119 12 16 668 62
221 24 27 771
330 39 880
444 993 96

Đà Nẵng - 24/08/16

0123456789
6630
6380
7251
2621
1071
5562
4212
2452
5293
8544
8424
96
016
8327
3168
9158
2139
0019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
250N
953
500N
6317
4148
2215
1TR
8497
2,5TR
29657
50413
73246
01921
94544
55731
76017
5TR
18795
27394
10TR
16518
40TR
01615
ĐB
86673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/08/16

0557 53
115 18 13 17 17 15 6
221 773 75
331 8
446 44 48 995 94 97

Đà Nẵng - 20/08/16

0123456789
1921
5731
953
0413
6673
4544
7394
75
2215
8795
1615
3246
6317
8497
9657
6017
4148
6518
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
01
250N
222
500N
1626
6769
7682
1TR
2461
2,5TR
49039
11863
51432
44454
83855
95404
44189
5TR
34632
46120
10TR
82789
40TR
69681
ĐB
92369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/08/16

004 01 554 55
1669 63 61 69
220 26 22 7
332 39 32 881 89 89 82
49

Đà Nẵng - 17/08/16

0123456789
6120
01
2461
9681
222
7682
1432
4632
1863
4454
5404
3855
1626
6769
9039
4189
2789
2369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
344
500N
1573
2812
9341
1TR
7555
2,5TR
29311
64110
54125
23268
68404
67631
25537
5TR
43368
61416
10TR
38824
40TR
97247
ĐB
43045

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/08/16

004 555
116 11 10 12 668 68
224 25 773 76
331 37 8
445 47 41 44 9

Đà Nẵng - 13/08/16

0123456789
4110
9341
9311
7631
2812
1573
344
8404
8824
7555
4125
3045
76
1416
5537
7247
3268
3368
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1