• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
69
250N
501
500N
2951
8623
3277
1TR
0455
2,5TR
42985
33187
53829
80405
77083
81110
63400
5TR
64955
88243
10TR
41457
40TR
99809
ĐB
37204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/09/16

004 09 05 00 01 557 55 55 51
110 669
229 23 777
3885 87 83
443 9

Đà Nẵng - 28/09/16

0123456789
1110
3400
501
2951
8623
7083
8243
7204
0455
2985
0405
4955
3277
3187
1457
69
3829
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
831
500N
6303
2302
1362
1TR
7159
2,5TR
88829
73333
74992
35396
50010
65688
95391
5TR
61505
19423
10TR
66333
40TR
33291
ĐB
73964

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 24/09/16

005 03 02 559 53
110 664 62
223 29 7
333 33 31 888
4991 92 96 91

Đà Nẵng - 24/09/16

0123456789
0010
831
5391
3291
2302
1362
4992
53
6303
3333
9423
6333
3964
1505
5396
5688
7159
8829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
15
250N
697
500N
1449
5661
1047
1TR
7802
2,5TR
25265
64133
81898
45733
92775
64975
62266
5TR
60933
88158
10TR
66794
40TR
21247
ĐB
07437

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/09/16

002 558
115 665 66 61
2775 75
337 33 33 33 8
447 49 47 994 98 97

Đà Nẵng - 21/09/16

0123456789
5661
7802
4133
5733
0933
6794
15
5265
2775
4975
2266
697
1047
1247
7437
1898
8158
1449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
250N
704
500N
4313
0090
8902
1TR
4505
2,5TR
39089
32103
59898
64573
32000
84238
13862
5TR
46957
66319
10TR
14879
40TR
44442
ĐB
65415

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/09/16

003 00 05 02 04 557
115 19 13 662
2779 73
338 889 86
442 998 90

Đà Nẵng - 17/09/16

0123456789
0090
2000
8902
3862
4442
4313
2103
4573
704
4505
5415
86
6957
9898
4238
9089
6319
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
39
250N
898
500N
0135
7344
0848
1TR
5116
2,5TR
16841
05229
94811
42053
74607
42370
22430
5TR
29286
23103
10TR
42420
40TR
69109
ĐB
47279

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/09/16

009 03 07 553
111 16 6
220 29 779 70
330 35 39 886
441 44 48 998

Đà Nẵng - 14/09/16

0123456789
2370
2430
2420
6841
4811
2053
3103
7344
0135
5116
9286
4607
898
0848
39
5229
9109
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
69
250N
007
500N
6193
8099
5227
1TR
6823
2,5TR
58149
90465
13102
43150
36418
07312
01366
5TR
55425
63460
10TR
71577
40TR
29075
ĐB
44715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/09/16

002 07 550
115 18 12 660 65 66 69
225 23 27 775 77
38
449 993 99

Đà Nẵng - 10/09/16

0123456789
3150
3460
3102
7312
6193
6823
0465
5425
9075
4715
1366
007
5227
1577
6418
69
8099
8149
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1