• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
696
500N
4667
2350
0780
1TR
9880
2,5TR
58119
84299
85176
87868
53670
85640
96039
5TR
23688
47213
10TR
62690
40TR
84154
ĐB
98509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/06/16

009 554 50
113 19 668 67
2776 70
339 888 80 80
440 45 990 99 96

Đà Nẵng - 25/06/16

0123456789
2350
0780
9880
3670
5640
2690
7213
4154
45
696
5176
4667
7868
3688
8119
4299
6039
8509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
06
250N
505
500N
0581
1837
4544
1TR
6821
2,5TR
39592
03685
36420
66562
35781
78022
99933
5TR
22217
13414
10TR
63596
40TR
74033
ĐB
14947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 22/06/16

005 06 5
117 14 662
220 22 21 7
333 33 37 885 81 81
447 44 996 92

Đà Nẵng - 22/06/16

0123456789
6420
0581
6821
5781
9592
6562
8022
9933
4033
4544
3414
505
3685
06
3596
1837
2217
4947
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
68
250N
801
500N
9261
6502
5427
1TR
3861
2,5TR
83233
36237
43376
61289
82871
89566
98965
5TR
36884
19814
10TR
87499
40TR
92292
ĐB
87559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/06/16

002 01 559
114 666 65 61 61 68
227 776 71
333 37 884 89
4992 99

Đà Nẵng - 18/06/16

0123456789
801
9261
3861
2871
6502
2292
3233
6884
9814
8965
3376
9566
5427
6237
68
1289
7499
7559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
41
250N
752
500N
6156
2674
9929
1TR
7923
2,5TR
03875
38299
39812
14559
95685
75879
93053
5TR
32272
53719
10TR
36461
40TR
15018
ĐB
98549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/06/16

0559 53 56 52
118 19 12 661
223 29 772 75 79 74
3885
449 41 999

Đà Nẵng - 15/06/16

0123456789
41
6461
752
9812
2272
7923
3053
2674
3875
5685
6156
5018
9929
8299
4559
5879
3719
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
97
250N
800
500N
3156
6622
0644
1TR
2207
2,5TR
39007
90583
13438
04978
71787
12594
57819
5TR
28449
15280
10TR
17467
40TR
20830
ĐB
42932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/16

007 07 00 556
119 667
222 778
332 30 38 880 83 87
449 44 994 97

Đà Nẵng - 11/06/16

0123456789
800
5280
0830
6622
2932
0583
0644
2594
3156
97
2207
9007
1787
7467
3438
4978
7819
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
32
250N
260
500N
7200
6015
3799
1TR
4234
2,5TR
31854
10120
13513
42045
47618
90684
88026
5TR
48309
47610
10TR
82351
40TR
18150
ĐB
02998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/06/16

009 00 550 51 54
110 13 18 15 660
220 26 7
334 32 884
445 998 99

Đà Nẵng - 08/06/16

0123456789
260
7200
0120
7610
8150
2351
32
3513
4234
1854
0684
6015
2045
8026
7618
2998
3799
8309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1