• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
75
250N
953
500N
6317
4148
2215
1TR
8497
2,5TR
29657
50413
73246
01921
94544
55731
76017
5TR
18795
27394
10TR
16518
40TR
01615
ĐB
86673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/08/16

0557 53
115 18 13 17 17 15 6
221 773 75
331 8
446 44 48 995 94 97

Đà Nẵng - 20/08/16

0123456789
1921
5731
953
0413
6673
4544
7394
75
2215
8795
1615
3246
6317
8497
9657
6017
4148
6518
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
01
250N
222
500N
1626
6769
7682
1TR
2461
2,5TR
49039
11863
51432
44454
83855
95404
44189
5TR
34632
46120
10TR
82789
40TR
69681
ĐB
92369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 17/08/16

004 01 554 55
1669 63 61 69
220 26 22 7
332 39 32 881 89 89 82
49

Đà Nẵng - 17/08/16

0123456789
6120
01
2461
9681
222
7682
1432
4632
1863
4454
5404
3855
1626
6769
9039
4189
2789
2369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
76
250N
344
500N
1573
2812
9341
1TR
7555
2,5TR
29311
64110
54125
23268
68404
67631
25537
5TR
43368
61416
10TR
38824
40TR
97247
ĐB
43045

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/08/16

004 555
116 11 10 12 668 68
224 25 773 76
331 37 8
445 47 41 44 9

Đà Nẵng - 13/08/16

0123456789
4110
9341
9311
7631
2812
1573
344
8404
8824
7555
4125
3045
76
1416
5537
7247
3268
3368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
37
250N
134
500N
3286
6663
2642
1TR
7830
2,5TR
43864
15004
45583
96244
61541
24961
01565
5TR
73624
50878
10TR
80179
40TR
73416
ĐB
73904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/08/16

004 04 5
116 664 61 65 63
224 779 78
330 34 37 883 86
444 41 42 9

Đà Nẵng - 10/08/16

0123456789
7830
1541
4961
2642
6663
5583
134
3864
5004
6244
3624
3904
1565
3286
3416
37
0878
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
12
250N
114
500N
1167
0777
3975
1TR
1629
2,5TR
89743
99187
93268
27829
11474
75426
81523
5TR
23323
32649
10TR
05466
40TR
29991
ĐB
94621

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/08/16

05
114 12 666 68 67
221 23 29 26 23 29 774 77 75
3887
449 43 991

Đà Nẵng - 06/08/16

0123456789
9991
4621
12
9743
1523
3323
114
1474
3975
5426
5466
1167
0777
9187
3268
1629
7829
2649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
47
250N
050
500N
0946
5093
5615
1TR
1172
2,5TR
30610
64374
42141
11344
18220
54155
77675
5TR
81221
39885
10TR
19605
40TR
45627
ĐB
39350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/08/16

005 550 55 50
110 15 6
227 21 20 774 75 72
3885
441 44 46 47 993

Đà Nẵng - 03/08/16

0123456789
050
0610
8220
9350
2141
1221
1172
5093
4374
1344
5615
4155
7675
9885
9605
0946
47
5627
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1