• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
80
250N
141
500N
4842
2241
4441
1TR
1256
2,5TR
71183
99834
20419
83844
21607
10576
84108
5TR
20737
36058
10TR
74080
40TR
71977
ĐB
75140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/07/16

007 08 558 56
119 6
2777 76
337 34 880 83 80
440 44 42 41 41 41 9

Đà Nẵng - 20/07/16

0123456789
80
4080
5140
141
2241
4441
4842
1183
9834
3844
1256
0576
1607
0737
1977
4108
6058
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
250N
032
500N
5819
1971
6731
1TR
2266
2,5TR
45247
63469
69996
76345
43947
31572
15817
5TR
14823
68233
10TR
17771
40TR
62828
ĐB
88758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/07/16

0558
117 19 669 66
228 23 26 771 72 71
333 31 32 8
447 45 47 996

Đà Nẵng - 16/07/16

0123456789
1971
6731
7771
032
1572
4823
8233
6345
26
2266
9996
5247
3947
5817
2828
8758
5819
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
13
250N
156
500N
1375
4428
2128
1TR
8875
2,5TR
94329
93015
21850
53534
13733
81888
18568
5TR
26383
17737
10TR
79569
40TR
21073
ĐB
05868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 13/07/16

0550 56
115 13 668 69 68
229 28 28 773 75 75
337 34 33 883 88
49

Đà Nẵng - 13/07/16

0123456789
1850
13
3733
6383
1073
3534
1375
8875
3015
156
7737
4428
2128
1888
8568
5868
4329
9569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
13
250N
607
500N
9958
6962
2889
1TR
2919
2,5TR
70203
90977
23490
41229
21165
77378
29921
5TR
56915
69994
10TR
60445
40TR
06470
ĐB
13626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/07/16

003 07 558
115 19 13 665 62
226 29 21 770 77 78
3889
445 994 90

Đà Nẵng - 09/07/16

0123456789
3490
6470
9921
6962
13
0203
9994
1165
6915
0445
3626
607
0977
9958
7378
2889
2919
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
74
250N
636
500N
4033
3063
4951
1TR
1687
2,5TR
34330
46538
44434
44287
80527
76644
97785
5TR
13957
93471
10TR
89977
40TR
55036
ĐB
91022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/07/16

0557 51
1663
222 27 777 71 74
336 30 38 34 33 36 887 85 87
444 9

Đà Nẵng - 06/07/16

0123456789
4330
4951
3471
1022
4033
3063
74
4434
6644
7785
636
5036
1687
4287
0527
3957
9977
6538
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
250N
195
500N
4636
0418
3333
1TR
8598
2,5TR
33405
72034
50726
48796
41133
83262
95126
5TR
70239
54855
10TR
32063
40TR
54927
ĐB
79441

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/07/16

005 555 56
118 663 62
227 26 26 7
339 34 33 36 33 8
441 996 98 95

Đà Nẵng - 02/07/16

0123456789
9441
3262
3333
1133
2063
2034
195
3405
4855
56
4636
0726
8796
5126
4927
0418
8598
0239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1