• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Đang chờ xổ số Đà Nẵng lúc 17:12': 22/10/2016. Còn 03:06:11 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
28
250N
408
500N
4500
7580
0763
1TR
9641
2,5TR
57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015
5TR
97408
80817
10TR
86283
40TR
90752
ĐB
89426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/05/16

008 00 08 552 54
117 14 15 664 65 63
226 21 28 7
339 883 80
441 9

Đà Nẵng - 18/05/16

0123456789
4500
7580
9641
9921
0752
0763
6283
7064
2014
8154
0365
1015
9426
0817
28
408
7408
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
94
250N
252
500N
0910
9921
7291
1TR
0114
2,5TR
04072
40443
88852
85709
91375
61317
14001
5TR
04879
20036
10TR
56532
40TR
95226
ĐB
17028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/05/16

009 01 552 52
117 14 10 6
228 26 21 779 72 75
332 36 8
443 991 94

Đà Nẵng - 14/05/16

0123456789
0910
9921
7291
4001
252
4072
8852
6532
0443
94
0114
1375
0036
5226
1317
7028
5709
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
05
250N
575
500N
1518
3451
2153
1TR
3873
2,5TR
05345
94868
50914
57068
19093
85220
65336
5TR
53869
66782
10TR
64011
40TR
62944
ĐB
89304

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/05/16

004 05 551 53
111 14 18 669 68 68
220 773 75
336 882
444 45 993

Đà Nẵng - 11/05/16

0123456789
5220
3451
4011
6782
2153
3873
9093
0914
2944
9304
05
575
5345
5336
1518
4868
7068
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
98
250N
967
500N
7760
6642
3541
1TR
3062
2,5TR
94043
21679
09479
50321
51693
38371
95912
5TR
65197
97632
10TR
91676
40TR
98120
ĐB
02374

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 07/05/16

05
112 662 60 67
220 21 774 76 79 79 71
332 8
443 42 41 997 93 98

Đà Nẵng - 07/05/16

0123456789
7760
8120
3541
0321
8371
6642
3062
5912
7632
4043
1693
2374
1676
967
5197
98
1679
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
61
250N
522
500N
2126
6919
6266
1TR
4095
2,5TR
94820
29269
39406
34992
63270
89304
50763
5TR
40823
66965
10TR
31249
40TR
06006
ĐB
09678

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/05/16

006 06 04 5
119 665 69 63 66 61
223 20 26 22 778 70
38
449 992 95

Đà Nẵng - 04/05/16

0123456789
4820
3270
61
522
4992
0763
0823
9304
4095
6965
2126
6266
9406
6006
9678
6919
9269
1249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
32
250N
432
500N
1013
7211
5231
1TR
8636
2,5TR
24706
13781
11795
36556
05096
59161
23313
5TR
59072
71278
10TR
10607
40TR
96609
ĐB
23618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/04/16

009 07 06 556
118 13 13 11 661
2772 78
336 31 32 32 881
4995 96

Đà Nẵng - 30/04/16

0123456789
7211
5231
3781
9161
32
432
9072
1013
3313
1795
8636
4706
6556
5096
0607
1278
3618
6609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1