• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Đang chờ xổ số Đà Nẵng lúc 17:12': 26/10/2016. Còn 00:51:35 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
53
250N
186
500N
3822
1041
2263
1TR
7596
2,5TR
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
5TR
68591
27351
10TR
61983
40TR
18796
ĐB
15173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/10/16

0551 52 53
110 663
222 773 73
330 883 81 81 86
441 996 91 97 96

Đà Nẵng - 15/10/16

0123456789
9110
5730
1041
0781
8781
8591
7351
3822
8752
53
2263
7673
1983
5173
186
7596
8796
7197
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
36
250N
485
500N
1850
2557
3904
1TR
2375
2,5TR
99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187
5TR
43144
78095
10TR
58088
40TR
07718
ĐB
29984

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/10/16

005 04 557 51 52 50 57
118 6
2775
336 36 884 88 83 87 85
444 995

Đà Nẵng - 12/10/16

0123456789
1850
5051
8652
8183
3904
3144
9984
485
2375
9705
8095
36
4836
2557
5657
0187
8088
7718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
73
250N
729
500N
7173
3846
2313
1TR
7744
2,5TR
27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956
5TR
12916
68721
10TR
70269
40TR
14842
ĐB
21712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/10/16

0559 56
112 16 13 13 669 64
221 29 777 73 73
337 38 8
442 44 46 9

Đà Nẵng - 08/10/16

0123456789
8721
4842
1712
73
7173
2313
8813
7744
5464
3846
4956
2916
0237
3377
3038
729
7559
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
56
250N
794
500N
4175
9847
2260
1TR
6257
2,5TR
68664
23803
91582
14202
26294
19937
28880
5TR
76864
12958
10TR
01855
40TR
41668
ĐB
48070

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 05/10/16

003 02 555 58 57 56
1668 64 64 60
2770 75
337 882 80
447 994 94

Đà Nẵng - 05/10/16

0123456789
2260
8880
8070
1582
4202
3803
794
8664
6294
6864
4175
1855
56
9847
6257
9937
2958
1668
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
250N
873
500N
0029
8225
1481
1TR
6318
2,5TR
53409
31810
17592
55611
01312
66729
89445
5TR
86994
85883
10TR
10161
40TR
38680
ĐB
89324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/10/16

009 553
110 11 12 18 661
224 29 29 25 773
3880 83 81
445 994 92

Đà Nẵng - 01/10/16

0123456789
1810
8680
1481
5611
0161
7592
1312
53
873
5883
6994
9324
8225
9445
6318
0029
3409
6729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
69
250N
501
500N
2951
8623
3277
1TR
0455
2,5TR
42985
33187
53829
80405
77083
81110
63400
5TR
64955
88243
10TR
41457
40TR
99809
ĐB
37204

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/09/16

004 09 05 00 01 557 55 55 51
110 669
229 23 777
3885 87 83
443 9

Đà Nẵng - 28/09/16

0123456789
1110
3400
501
2951
8623
7083
8243
7204
0455
2985
0405
4955
3277
3187
1457
69
3829
9809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1