• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
97
250N
800
500N
3156
6622
0644
1TR
2207
2,5TR
39007
90583
13438
04978
71787
12594
57819
5TR
28449
15280
10TR
17467
40TR
20830
ĐB
42932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/16

007 07 00 556
119 667
222 778
332 30 38 880 83 87
449 44 994 97

Đà Nẵng - 11/06/16

0123456789
800
5280
0830
6622
2932
0583
0644
2594
3156
97
2207
9007
1787
7467
3438
4978
7819
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
32
250N
260
500N
7200
6015
3799
1TR
4234
2,5TR
31854
10120
13513
42045
47618
90684
88026
5TR
48309
47610
10TR
82351
40TR
18150
ĐB
02998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/06/16

009 00 550 51 54
110 13 18 15 660
220 26 7
334 32 884
445 998 99

Đà Nẵng - 08/06/16

0123456789
260
7200
0120
7610
8150
2351
32
3513
4234
1854
0684
6015
2045
8026
7618
2998
3799
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
87
250N
643
500N
7291
0518
7605
1TR
8918
2,5TR
10199
12139
49460
90776
16133
53038
70315
5TR
72927
14146
10TR
28806
40TR
21610
ĐB
57098

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/06/16

006 05 5
110 15 18 18 660
227 776
339 33 38 887
446 43 998 99 91

Đà Nẵng - 04/06/16

0123456789
9460
1610
7291
643
6133
7605
0315
0776
4146
8806
87
2927
0518
8918
3038
7098
0199
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
38
250N
877
500N
5198
6369
9876
1TR
6839
2,5TR
68076
89738
29207
27943
06463
00648
03377
5TR
58783
80118
10TR
15548
40TR
52094
ĐB
23522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/06/16

007 5
118 663 69
222 776 77 76 77
338 39 38 883
448 43 48 994 98

Đà Nẵng - 01/06/16

0123456789
3522
7943
6463
8783
2094
9876
8076
877
9207
3377
38
5198
9738
0648
0118
5548
6369
6839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
49
250N
623
500N
6911
8733
6210
1TR
0718
2,5TR
72406
00498
36918
94916
36121
90633
09334
5TR
80504
32326
10TR
21672
40TR
68865
ĐB
49983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/05/16

004 06 5
118 16 18 11 10 665
226 21 23 772
333 34 33 883
449 998

Đà Nẵng - 28/05/16

0123456789
6210
6911
6121
1672
623
8733
0633
9983
9334
0504
8865
2406
4916
2326
0718
0498
6918
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
045
500N
2703
1977
1324
1TR
3251
2,5TR
17165
41984
01265
68756
39989
09879
29561
5TR
23215
00574
10TR
25881
40TR
37170
ĐB
38806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/05/16

006 03 556 51 52
115 665 65 61
224 770 74 79 77
3881 84 89
445 9

Đà Nẵng - 25/05/16

0123456789
7170
3251
9561
5881
52
2703
1324
1984
0574
045
7165
1265
3215
8756
8806
1977
9989
9879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1