• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
13
250N
607
500N
9958
6962
2889
1TR
2919
2,5TR
70203
90977
23490
41229
21165
77378
29921
5TR
56915
69994
10TR
60445
40TR
06470
ĐB
13626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 09/07/16

003 07 558
115 19 13 665 62
226 29 21 770 77 78
3889
445 994 90

Đà Nẵng - 09/07/16

0123456789
3490
6470
9921
6962
13
0203
9994
1165
6915
0445
3626
607
0977
9958
7378
2889
2919
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
74
250N
636
500N
4033
3063
4951
1TR
1687
2,5TR
34330
46538
44434
44287
80527
76644
97785
5TR
13957
93471
10TR
89977
40TR
55036
ĐB
91022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/07/16

0557 51
1663
222 27 777 71 74
336 30 38 34 33 36 887 85 87
444 9

Đà Nẵng - 06/07/16

0123456789
4330
4951
3471
1022
4033
3063
74
4434
6644
7785
636
5036
1687
4287
0527
3957
9977
6538
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
250N
195
500N
4636
0418
3333
1TR
8598
2,5TR
33405
72034
50726
48796
41133
83262
95126
5TR
70239
54855
10TR
32063
40TR
54927
ĐB
79441

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/07/16

005 555 56
118 663 62
227 26 26 7
339 34 33 36 33 8
441 996 98 95

Đà Nẵng - 02/07/16

0123456789
9441
3262
3333
1133
2063
2034
195
3405
4855
56
4636
0726
8796
5126
4927
0418
8598
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
34
250N
394
500N
9723
4179
1930
1TR
1523
2,5TR
67526
74866
60438
35041
81715
48101
74313
5TR
27862
52294
10TR
38379
40TR
11864
ĐB
16551

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 29/06/16

001 551
115 13 664 62 66
226 23 23 779 79
338 30 34 8
441 994 94

Đà Nẵng - 29/06/16

0123456789
1930
5041
8101
6551
7862
9723
1523
4313
34
394
2294
1864
1715
7526
4866
0438
4179
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
45
250N
696
500N
4667
2350
0780
1TR
9880
2,5TR
58119
84299
85176
87868
53670
85640
96039
5TR
23688
47213
10TR
62690
40TR
84154
ĐB
98509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/06/16

009 554 50
113 19 668 67
2776 70
339 888 80 80
440 45 990 99 96

Đà Nẵng - 25/06/16

0123456789
2350
0780
9880
3670
5640
2690
7213
4154
45
696
5176
4667
7868
3688
8119
4299
6039
8509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
06
250N
505
500N
0581
1837
4544
1TR
6821
2,5TR
39592
03685
36420
66562
35781
78022
99933
5TR
22217
13414
10TR
63596
40TR
74033
ĐB
14947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 22/06/16

005 06 5
117 14 662
220 22 21 7
333 33 37 885 81 81
447 44 996 92

Đà Nẵng - 22/06/16

0123456789
6420
0581
6821
5781
9592
6562
8022
9933
4033
4544
3414
505
3685
06
3596
1837
2217
4947
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1