• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Đang chờ xổ số Đà Nẵng lúc 17:12': 26/10/2016. Còn 00:50:55 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
47
250N
050
500N
0946
5093
5615
1TR
1172
2,5TR
30610
64374
42141
11344
18220
54155
77675
5TR
81221
39885
10TR
19605
40TR
45627
ĐB
39350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/08/16

005 550 55 50
110 15 6
227 21 20 774 75 72
3885
441 44 46 47 993

Đà Nẵng - 03/08/16

0123456789
050
0610
8220
9350
2141
1221
1172
5093
4374
1344
5615
4155
7675
9885
9605
0946
47
5627
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
250N
240
500N
0647
2024
5122
1TR
3785
2,5TR
06698
58915
52271
06454
45258
80089
70647
5TR
32964
35692
10TR
82792
40TR
12744
ĐB
81270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/07/16

0554 58
115 16 664
224 22 770 71
3889 85
444 47 47 40 992 92 98

Đà Nẵng - 30/07/16

0123456789
240
1270
2271
5122
5692
2792
2024
6454
2964
2744
3785
8915
16
0647
0647
6698
5258
0089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
98
250N
684
500N
9780
0960
1505
1TR
0937
2,5TR
00233
16203
57998
79911
50548
19844
09364
5TR
03559
51333
10TR
95246
40TR
61324
ĐB
13467

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 27/07/16

003 05 559
111 667 64 60
224 7
333 33 37 880 84
446 48 44 998 98

Đà Nẵng - 27/07/16

0123456789
9780
0960
9911
0233
6203
1333
684
9844
9364
1324
1505
5246
0937
3467
98
7998
0548
3559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
25
250N
472
500N
4770
6816
0051
1TR
1293
2,5TR
58990
47298
10062
98216
72624
75227
58836
5TR
99150
00890
10TR
47003
40TR
70590
ĐB
42015

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/07/16

003 550 51
115 16 16 662
224 27 25 770 72
336 8
4990 90 90 98 93

Đà Nẵng - 23/07/16

0123456789
4770
8990
9150
0890
0590
0051
472
0062
1293
7003
2624
25
2015
6816
8216
8836
5227
7298
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
80
250N
141
500N
4842
2241
4441
1TR
1256
2,5TR
71183
99834
20419
83844
21607
10576
84108
5TR
20737
36058
10TR
74080
40TR
71977
ĐB
75140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 20/07/16

007 08 558 56
119 6
2777 76
337 34 880 83 80
440 44 42 41 41 41 9

Đà Nẵng - 20/07/16

0123456789
80
4080
5140
141
2241
4441
4842
1183
9834
3844
1256
0576
1607
0737
1977
4108
6058
0419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
250N
032
500N
5819
1971
6731
1TR
2266
2,5TR
45247
63469
69996
76345
43947
31572
15817
5TR
14823
68233
10TR
17771
40TR
62828
ĐB
88758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 16/07/16

0558
117 19 669 66
228 23 26 771 72 71
333 31 32 8
447 45 47 996

Đà Nẵng - 16/07/16

0123456789
1971
6731
7771
032
1572
4823
8233
6345
26
2266
9996
5247
3947
5817
2828
8758
5819
3469
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1