• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Đang chờ xổ số Đà Nẵng lúc 17:12': 26/10/2016. Còn 07:56:33 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
38
250N
877
500N
5198
6369
9876
1TR
6839
2,5TR
68076
89738
29207
27943
06463
00648
03377
5TR
58783
80118
10TR
15548
40TR
52094
ĐB
23522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/06/16

007 5
118 663 69
222 776 77 76 77
338 39 38 883
448 43 48 994 98

Đà Nẵng - 01/06/16

0123456789
3522
7943
6463
8783
2094
9876
8076
877
9207
3377
38
5198
9738
0648
0118
5548
6369
6839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
49
250N
623
500N
6911
8733
6210
1TR
0718
2,5TR
72406
00498
36918
94916
36121
90633
09334
5TR
80504
32326
10TR
21672
40TR
68865
ĐB
49983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 28/05/16

004 06 5
118 16 18 11 10 665
226 21 23 772
333 34 33 883
449 998

Đà Nẵng - 28/05/16

0123456789
6210
6911
6121
1672
623
8733
0633
9983
9334
0504
8865
2406
4916
2326
0718
0498
6918
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
52
250N
045
500N
2703
1977
1324
1TR
3251
2,5TR
17165
41984
01265
68756
39989
09879
29561
5TR
23215
00574
10TR
25881
40TR
37170
ĐB
38806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/05/16

006 03 556 51 52
115 665 65 61
224 770 74 79 77
3881 84 89
445 9

Đà Nẵng - 25/05/16

0123456789
7170
3251
9561
5881
52
2703
1324
1984
0574
045
7165
1265
3215
8756
8806
1977
9989
9879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
250N
173
500N
8064
2871
3743
1TR
3787
2,5TR
95013
09351
16369
35251
52108
20971
12144
5TR
09592
83588
10TR
54629
40TR
45697
ĐB
26598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/05/16

008 551 51
113 669 64 63
229 771 71 73
3888 87
444 43 998 97 92

Đà Nẵng - 21/05/16

0123456789
2871
9351
5251
0971
9592
63
173
3743
5013
8064
2144
3787
5697
2108
3588
6598
6369
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
28
250N
408
500N
4500
7580
0763
1TR
9641
2,5TR
57064
62014
08154
30365
49921
18239
51015
5TR
97408
80817
10TR
86283
40TR
90752
ĐB
89426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 18/05/16

008 00 08 552 54
117 14 15 664 65 63
226 21 28 7
339 883 80
441 9

Đà Nẵng - 18/05/16

0123456789
4500
7580
9641
9921
0752
0763
6283
7064
2014
8154
0365
1015
9426
0817
28
408
7408
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
94
250N
252
500N
0910
9921
7291
1TR
0114
2,5TR
04072
40443
88852
85709
91375
61317
14001
5TR
04879
20036
10TR
56532
40TR
95226
ĐB
17028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 14/05/16

009 01 552 52
117 14 10 6
228 26 21 779 72 75
332 36 8
443 991 94

Đà Nẵng - 14/05/16

0123456789
0910
9921
7291
4001
252
4072
8852
6532
0443
94
0114
1375
0036
5226
1317
7028
5709
4879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1