• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
70
250N
899
500N
6591
8511
8288
1TR
0691
2,5TR
28302
35048
31092
40528
90199
83525
31594
5TR
96155
82064
10TR
11964
40TR
62186
ĐB
28120

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 26/10/16

002 555
111 664 64
220 28 25 770
3886 88
448 992 99 94 91 91 99

Đà Nẵng - 26/10/16

0123456789
70
8120
6591
8511
0691
8302
1092
1594
2064
1964
3525
6155
2186
8288
5048
0528
899
0199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
91
250N
018
500N
2400
9041
6342
1TR
1521
2,5TR
31815
16456
12422
58626
10545
57667
02290
5TR
25248
17705
10TR
97223
40TR
78232
ĐB
57714

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 22/10/16

005 00 556
114 15 18 667
223 22 26 21 7
332 8
448 45 41 42 990 91

Đà Nẵng - 22/10/16

0123456789
2400
2290
91
9041
1521
6342
2422
8232
7223
7714
1815
0545
7705
6456
8626
7667
018
5248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
86
250N
171
500N
0214
7343
6449
1TR
2351
2,5TR
99133
74738
45372
99967
38910
85849
56525
5TR
28964
00871
10TR
94390
40TR
34686
ĐB
99134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 19/10/16

0551
110 14 664 67
225 771 72 71
334 33 38 886 86
449 43 49 990

Đà Nẵng - 19/10/16

0123456789
8910
4390
171
2351
0871
5372
7343
9133
0214
8964
9134
6525
86
4686
9967
4738
6449
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
53
250N
186
500N
3822
1041
2263
1TR
7596
2,5TR
90781
89110
88752
18781
15730
87673
87197
5TR
68591
27351
10TR
61983
40TR
18796
ĐB
15173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/10/16

0551 52 53
110 663
222 773 73
330 883 81 81 86
441 996 91 97 96

Đà Nẵng - 15/10/16

0123456789
9110
5730
1041
0781
8781
8591
7351
3822
8752
53
2263
7673
1983
5173
186
7596
8796
7197
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé: *
100N
36
250N
485
500N
1850
2557
3904
1TR
2375
2,5TR
99705
35657
05051
68652
64836
68183
10187
5TR
43144
78095
10TR
58088
40TR
07718
ĐB
29984

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 12/10/16

005 04 557 51 52 50 57
118 6
2775
336 36 884 88 83 87 85
444 995

Đà Nẵng - 12/10/16

0123456789
1850
5051
8652
8183
3904
3144
9984
485
2375
9705
8095
36
4836
2557
5657
0187
8088
7718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé: *
100N
73
250N
729
500N
7173
3846
2313
1TR
7744
2,5TR
27559
55464
00237
13038
03377
48813
74956
5TR
12916
68721
10TR
70269
40TR
14842
ĐB
21712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 08/10/16

0559 56
112 16 13 13 669 64
221 29 777 73 73
337 38 8
442 44 46 9

Đà Nẵng - 08/10/16

0123456789
8721
4842
1712
73
7173
2313
8813
7744
5464
3846
4956
2916
0237
3377
3038
729
7559
0269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1