• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K3
100N
00
200N
693
400N
2828
3061
6927
1TR
4864
3TR
96169
74433
58432
28172
62883
48098
42813
10TR
41671
92298
20TR
96247
30TR
87467
ĐB
116351

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 21/08/16

000 551
113 667 69 64 61
228 27 771 72
333 32 883
447 998 98 93

Đà Lạt - 21/08/16

0123456789
00
3061
1671
6351
8432
8172
693
4433
2883
2813
4864
6927
6247
7467
2828
8098
2298
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K2
100N
32
200N
279
400N
3651
8010
7385
1TR
0143
3TR
50791
42695
40975
82163
83464
61781
67074
10TR
32025
44183
20TR
09957
30TR
78868
ĐB
295749

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 14/08/16

0557 51
110 668 63 64
225 775 74 79
332 883 81 85
449 43 991 95

Đà Lạt - 14/08/16

0123456789
8010
3651
0791
1781
32
0143
2163
4183
3464
7074
7385
2695
0975
2025
9957
8868
279
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K1
100N
62
200N
727
400N
5874
4075
8557
1TR
7666
3TR
90176
88468
56707
77870
38359
52780
41163
10TR
33729
90003
20TR
70684
30TR
31265
ĐB
807253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 07/08/16

003 07 553 59 57
1665 68 63 66 62
229 27 776 70 74 75
3884 80
49

Đà Lạt - 07/08/16

0123456789
7870
2780
62
1163
0003
7253
5874
0684
4075
1265
7666
0176
727
8557
6707
8468
8359
3729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K5
100N
93
200N
435
400N
7645
8833
0313
1TR
4111
3TR
59005
02574
12559
14965
99066
49366
55845
10TR
39292
97804
20TR
75814
30TR
73317
ĐB
517439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 31/07/16

004 05 559
117 14 11 13 665 66 66
2774
339 33 35 8
445 45 992 93

Đà Lạt - 31/07/16

0123456789
4111
9292
93
8833
0313
2574
7804
5814
435
7645
9005
4965
5845
9066
9366
3317
2559
7439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K4
100N
44
200N
903
400N
3398
3570
7182
1TR
2220
3TR
17813
31461
41166
44491
31508
65778
90069
10TR
04028
60105
20TR
64473
30TR
63131
ĐB
916284

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/07/16

005 08 03 5
113 661 66 69
228 20 773 78 70
331 884 82
444 991 98

Đà Lạt - 24/07/16

0123456789
3570
2220
1461
4491
3131
7182
903
7813
4473
44
6284
0105
1166
3398
1508
5778
4028
0069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K3
100N
33
200N
124
400N
5615
3768
5186
1TR
9666
3TR
76891
03017
69189
46451
12770
56304
14730
10TR
81227
40052
20TR
37509
30TR
61952
ĐB
952851

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/07/16

009 04 551 52 52 51
117 15 666 68
227 24 770
330 33 889 86
4991

Đà Lạt - 17/07/16

0123456789
2770
4730
6891
6451
2851
0052
1952
33
124
6304
5615
5186
9666
3017
1227
3768
9189
7509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K2
100N
54
200N
893
400N
4454
3265
1904
1TR
8632
3TR
93871
48215
64355
70878
87725
86807
35128
10TR
48444
77980
20TR
54819
30TR
56009
ĐB
787940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/07/16

009 07 04 555 54 54
119 15 665
225 28 771 78
332 880
440 44 993

Đà Lạt - 10/07/16

0123456789
7980
7940
3871
8632
893
54
4454
1904
8444
3265
8215
4355
7725
6807
0878
5128
4819
6009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1