• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K3
100N
33
200N
124
400N
5615
3768
5186
1TR
9666
3TR
76891
03017
69189
46451
12770
56304
14730
10TR
81227
40052
20TR
37509
30TR
61952
ĐB
952851

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/07/16

009 04 551 52 52 51
117 15 666 68
227 24 770
330 33 889 86
4991

Đà Lạt - 17/07/16

0123456789
2770
4730
6891
6451
2851
0052
1952
33
124
6304
5615
5186
9666
3017
1227
3768
9189
7509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K2
100N
54
200N
893
400N
4454
3265
1904
1TR
8632
3TR
93871
48215
64355
70878
87725
86807
35128
10TR
48444
77980
20TR
54819
30TR
56009
ĐB
787940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/07/16

009 07 04 555 54 54
119 15 665
225 28 771 78
332 880
440 44 993

Đà Lạt - 10/07/16

0123456789
7980
7940
3871
8632
893
54
4454
1904
8444
3265
8215
4355
7725
6807
0878
5128
4819
6009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K1
100N
57
200N
041
400N
0528
9942
9088
1TR
3288
3TR
10269
24534
00826
16882
56854
23519
58255
10TR
81351
35436
20TR
01484
30TR
08955
ĐB
217152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 03/07/16

0552 55 51 54 55 57
119 669
226 28 7
336 34 884 82 88 88
442 41 9

Đà Lạt - 03/07/16

0123456789
041
1351
9942
6882
7152
4534
6854
1484
8255
8955
0826
5436
57
0528
9088
3288
0269
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K4
100N
21
200N
967
400N
5834
0137
2405
1TR
5068
3TR
56992
03536
37219
23884
56432
56764
78521
10TR
03127
36843
20TR
86497
30TR
71423
ĐB
783735

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/06/16

005 5
119 664 68 67
223 27 21 21 7
335 36 32 34 37 884
443 997 92

Đà Lạt - 26/06/16

0123456789
21
8521
6992
6432
6843
1423
5834
3884
6764
2405
3735
3536
967
0137
3127
6497
5068
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K3
100N
29
200N
006
400N
6286
0946
2858
1TR
9206
3TR
48606
59490
51502
79842
77487
82485
93806
10TR
06799
05582
20TR
05496
30TR
55703
ĐB
251648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/06/16

003 06 02 06 06 06 558
16
229 7
3882 87 85 86
448 42 46 996 99 90

Đà Lạt - 19/06/16

0123456789
9490
1502
9842
5582
5703
2485
006
6286
0946
9206
8606
3806
5496
7487
2858
1648
29
6799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K2
100N
47
200N
781
400N
0220
1009
9044
1TR
9806
3TR
51212
11658
83017
27917
92910
97084
61473
10TR
46719
72178
20TR
72683
30TR
05926
ĐB
869488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/06/16

006 09 558
119 12 17 17 10 6
226 20 778 73
3888 83 84 81
444 47 9

Đà Lạt - 12/06/16

0123456789
0220
2910
781
1212
1473
2683
9044
7084
9806
5926
47
3017
7917
1658
2178
9488
1009
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K1
100N
00
200N
178
400N
8247
7699
2824
1TR
3557
3TR
81116
07200
23838
60870
55568
57354
14573
10TR
04587
36596
20TR
88330
30TR
45736
ĐB
691124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 05/06/16

000 00 554 57
116 668
224 24 770 73 78
336 30 38 887
447 996 99

Đà Lạt - 05/06/16

0123456789
00
7200
0870
8330
4573
2824
7354
1124
1116
6596
5736
8247
3557
4587
178
3838
5568
7699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1