• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt

Xổ số Đà Lạt mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K3
100N
40
200N
236
400N
2739
4895
9190
1TR
7055
3TR
56668
15962
87400
47960
96387
61425
15292
10TR
27549
73762
20TR
20689
30TR
99979
ĐB
407858

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 16/10/16

000 558 55
1662 68 62 60
225 779
339 36 889 87
449 40 992 95 90

Đà Lạt - 16/10/16

0123456789
40
9190
7400
7960
5962
5292
3762
4895
7055
1425
236
6387
6668
7858
2739
7549
0689
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K2
100N
88
200N
654
400N
6283
2629
2607
1TR
1006
3TR
64998
53115
67854
09537
07016
45276
94597
10TR
57475
87716
20TR
97598
30TR
08834
ĐB
361494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 09/10/16

006 07 554 54
116 15 16 6
229 775 76
334 37 883 88
4994 98 98 97

Đà Lạt - 09/10/16

0123456789
6283
654
7854
8834
1494
3115
7475
1006
7016
5276
7716
2607
9537
4597
88
4998
7598
2629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K1
100N
00
200N
552
400N
8970
9878
8766
1TR
0417
3TR
36677
53426
07663
56364
96965
90625
59682
10TR
03087
86142
20TR
24332
30TR
71440
ĐB
754971

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 02/10/16

000 552
117 663 64 65 66
226 25 771 77 70 78
332 887 82
440 42 9

Đà Lạt - 02/10/16

0123456789
00
8970
1440
4971
552
9682
6142
4332
7663
6364
6965
0625
8766
3426
0417
6677
3087
9878
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K4
100N
22
200N
940
400N
4073
6444
8593
1TR
6716
3TR
94264
45194
44338
19204
04291
16757
10848
10TR
35352
29285
20TR
46001
30TR
41850
ĐB
293439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 25/09/16

001 04 550 52 57
116 664
222 773
339 38 885
448 44 40 994 91 93

Đà Lạt - 25/09/16

0123456789
940
1850
4291
6001
22
5352
4073
8593
6444
4264
5194
9204
9285
6716
6757
4338
0848
3439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K3
100N
44
200N
942
400N
1528
3626
9726
1TR
3609
3TR
89687
50108
40370
31062
75559
82426
71502
10TR
71784
10715
20TR
63815
30TR
64649
ĐB
749011

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 18/09/16

008 02 09 559
111 15 15 662
226 28 26 26 770
3884 87
449 42 44 9

Đà Lạt - 18/09/16

0123456789
0370
9011
942
1062
1502
44
1784
0715
3815
3626
9726
2426
9687
1528
0108
3609
5559
4649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K2
100N
70
200N
609
400N
0790
8426
0323
1TR
5707
3TR
84009
49409
86323
90653
99584
29889
58277
10TR
72526
62641
20TR
14469
30TR
12728
ĐB
117556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 11/09/16

009 09 07 09 556 53
1669
228 26 23 26 23 777 70
3884 89
441 990

Đà Lạt - 11/09/16

0123456789
70
0790
2641
0323
6323
0653
9584
8426
2526
7556
5707
8277
2728
609
4009
9409
9889
4469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K1
100N
14
200N
867
400N
7530
8126
3191
1TR
9983
3TR
15772
26631
35819
95057
76779
46079
27734
10TR
65436
64785
20TR
44127
30TR
50360
ĐB
643065

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 04/09/16

0557
119 14 665 60 67
227 26 772 79 79
336 31 34 30 885 83
4991

Đà Lạt - 04/09/16

0123456789
7530
0360
3191
6631
5772
9983
14
7734
4785
3065
8126
5436
867
5057
4127
5819
6779
6079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1