• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Đang chờ xổ số Cần Thơ lúc 16:13': 26/10/2016. Còn 06:57:08 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T8
100N
04
200N
895
400N
4929
3258
8165
1TR
4051
3TR
28187
09090
66740
99327
41531
72194
37453
10TR
42846
00389
20TR
49579
30TR
79398
ĐB
746596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 24/08/16

004 553 51 58
1665
227 29 779
331 889 87
446 40 996 98 90 94 95

Cần Thơ - 24/08/16

0123456789
9090
6740
4051
1531
7453
04
2194
895
8165
2846
6596
8187
9327
3258
9398
4929
0389
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T8
100N
70
200N
247
400N
1635
3131
2908
1TR
7953
3TR
18747
45178
93765
47355
88150
77143
67222
10TR
59600
35975
20TR
12393
30TR
11191
ĐB
738787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 17/08/16

000 08 555 50 53
1665
222 775 78 70
335 31 887
447 43 47 991 93

Cần Thơ - 17/08/16

0123456789
70
8150
9600
3131
1191
7222
7953
7143
2393
1635
3765
7355
5975
247
8747
8787
2908
5178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T8
100N
62
200N
146
400N
7530
7969
7619
1TR
7624
3TR
52175
28141
09157
03170
91750
37758
48697
10TR
77836
02165
20TR
95970
30TR
09774
ĐB
411019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 10/08/16

0557 50 58
119 19 665 69 62
224 774 70 75 70
336 30 8
441 46 997

Cần Thơ - 10/08/16

0123456789
7530
3170
1750
5970
8141
62
7624
9774
2175
2165
146
7836
9157
8697
7758
7969
7619
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T8
100N
43
200N
341
400N
5656
6888
4875
1TR
2137
3TR
15698
05238
92137
80088
21805
22358
47287
10TR
42195
17479
20TR
73775
30TR
52526
ĐB
638585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 03/08/16

005 558 56
16
226 775 79 75
338 37 37 885 88 87 88
441 43 995 98

Cần Thơ - 03/08/16

0123456789
341
43
4875
1805
2195
3775
8585
5656
2526
2137
2137
7287
6888
5698
5238
0088
2358
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T7
100N
92
200N
276
400N
5700
6233
3923
1TR
7115
3TR
53838
24771
67467
64745
82064
15367
67279
10TR
84054
78116
20TR
01524
30TR
42731
ĐB
373333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/07/16

000 554
116 15 667 64 67
224 23 771 79 76
333 31 38 33 8
445 992

Cần Thơ - 27/07/16

0123456789
5700
4771
2731
92
6233
3923
3333
2064
4054
1524
7115
4745
276
8116
7467
5367
3838
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T7
100N
25
200N
838
400N
1029
7139
4715
1TR
6213
3TR
31232
49932
96315
95621
93480
99346
95788
10TR
34823
23974
20TR
97991
30TR
88238
ĐB
057544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/07/16

05
115 13 15 6
223 21 29 25 774
338 32 32 39 38 880 88
444 46 991

Cần Thơ - 20/07/16

0123456789
3480
5621
7991
1232
9932
6213
4823
3974
7544
25
4715
6315
9346
838
5788
8238
1029
7139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T7
100N
29
200N
396
400N
1754
4780
9823
1TR
1023
3TR
57747
57929
35523
12884
59705
75738
33353
10TR
17383
52845
20TR
21749
30TR
22309
ĐB
696156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/07/16

009 05 556 53 54
16
229 23 23 23 29 7
338 883 84 80
449 45 47 996

Cần Thơ - 13/07/16

0123456789
4780
9823
1023
5523
3353
7383
1754
2884
9705
2845
396
6156
7747
5738
29
7929
1749
2309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1