• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T6
100N
45
200N
412
400N
8755
1567
1625
1TR
6626
3TR
84339
60744
79043
42103
11373
89730
92715
10TR
23947
28892
20TR
20362
30TR
91180
ĐB
881082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/06/16

003 555
115 12 662 67
226 25 773
339 30 882 80
447 44 43 45 992

Cần Thơ - 22/06/16

0123456789
9730
1180
412
8892
0362
1082
9043
2103
1373
0744
45
8755
1625
2715
6626
1567
3947
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T6
100N
13
200N
837
400N
9897
0399
0624
1TR
2426
3TR
03244
17613
07893
96352
01096
00813
27147
10TR
01229
04735
20TR
96950
30TR
45518
ĐB
212305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/06/16

005 550 52
118 13 13 13 6
229 26 24 7
335 37 8
444 47 993 96 97 99

Cần Thơ - 15/06/16

0123456789
6950
6352
13
7613
7893
0813
0624
3244
4735
2305
2426
1096
837
9897
7147
5518
0399
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T6
100N
23
200N
417
400N
9256
4093
4617
1TR
5207
3TR
70498
93438
51912
91725
79193
30713
04390
10TR
94476
59430
20TR
64137
30TR
43647
ĐB
009983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/06/16

007 556
112 13 17 17 6
225 23 776
337 30 38 883
447 998 93 90 93

Cần Thơ - 08/06/16

0123456789
4390
9430
1912
23
4093
9193
0713
9983
1725
9256
4476
417
4617
5207
4137
3647
0498
3438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T6
100N
53
200N
666
400N
7416
5844
9497
1TR
5512
3TR
42186
69723
45982
09745
32789
27934
07891
10TR
38387
12261
20TR
56614
30TR
97125
ĐB
241708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/06/16

008 553
114 12 16 661 66
225 23 7
334 887 86 82 89
445 44 991 97

Cần Thơ - 01/06/16

0123456789
7891
2261
5512
5982
53
9723
5844
7934
6614
9745
7125
666
7416
2186
9497
8387
1708
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T5
100N
82
200N
352
400N
6585
1663
4797
1TR
3751
3TR
38973
18682
02274
83455
09938
67709
27623
10TR
80700
45882
20TR
28468
30TR
40637
ĐB
445968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/05/16

000 09 555 51 52
1668 68 63
223 773 74
337 38 882 82 85 82
4997

Cần Thơ - 25/05/16

0123456789
0700
3751
82
352
8682
5882
1663
8973
7623
2274
6585
3455
4797
0637
9938
8468
5968
7709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
82
200N
355
400N
2059
9516
7154
1TR
4309
3TR
48634
89087
91894
83011
31451
35374
87282
10TR
17126
60998
20TR
66713
30TR
66929
ĐB
699486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 18/05/16

009 551 59 54 55
113 11 16 6
229 26 774
334 886 87 82 82
4998 94

Cần Thơ - 18/05/16

0123456789
3011
1451
82
7282
6713
7154
8634
1894
5374
355
9516
7126
9486
9087
0998
2059
4309
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T5
100N
27
200N
702
400N
6822
0275
1741
1TR
8238
3TR
43505
45859
45918
74235
29632
70344
26209
10TR
02615
37968
20TR
11015
30TR
58513
ĐB
799424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 11/05/16

005 09 02 559
113 15 15 18 668
224 22 27 775
335 32 38 8
444 41 9

Cần Thơ - 11/05/16

0123456789
1741
702
6822
9632
8513
0344
9424
0275
3505
4235
2615
1015
27
8238
5918
7968
5859
6209
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1