• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T7
100N
29
200N
396
400N
1754
4780
9823
1TR
1023
3TR
57747
57929
35523
12884
59705
75738
33353
10TR
17383
52845
20TR
21749
30TR
22309
ĐB
696156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/07/16

009 05 556 53 54
16
229 23 23 23 29 7
338 883 84 80
449 45 47 996

Cần Thơ - 13/07/16

0123456789
4780
9823
1023
5523
3353
7383
1754
2884
9705
2845
396
6156
7747
5738
29
7929
1749
2309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T7
100N
71
200N
139
400N
6588
0286
6717
1TR
9999
3TR
57969
99136
34761
37015
55825
85313
64860
10TR
84292
05378
20TR
84371
30TR
27853
ĐB
784259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 06/07/16

0559 53
115 13 17 669 61 60
225 771 78 71
336 39 888 86
4992 99

Cần Thơ - 06/07/16

0123456789
4860
71
4761
4371
4292
5313
7853
7015
5825
0286
9136
6717
6588
5378
139
9999
7969
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K5T6
100N
95
200N
097
400N
9694
4318
4674
1TR
1635
3TR
22699
88154
86867
93191
75889
49979
71376
10TR
74293
58867
20TR
33442
30TR
40126
ĐB
203029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 29/06/16

0554
118 667 67
229 26 779 76 74
335 889
442 993 99 91 94 97 95

Cần Thơ - 29/06/16

0123456789
3191
3442
4293
9694
4674
8154
95
1635
1376
0126
097
6867
8867
4318
2699
5889
9979
3029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T6
100N
45
200N
412
400N
8755
1567
1625
1TR
6626
3TR
84339
60744
79043
42103
11373
89730
92715
10TR
23947
28892
20TR
20362
30TR
91180
ĐB
881082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 22/06/16

003 555
115 12 662 67
226 25 773
339 30 882 80
447 44 43 45 992

Cần Thơ - 22/06/16

0123456789
9730
1180
412
8892
0362
1082
9043
2103
1373
0744
45
8755
1625
2715
6626
1567
3947
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T6
100N
13
200N
837
400N
9897
0399
0624
1TR
2426
3TR
03244
17613
07893
96352
01096
00813
27147
10TR
01229
04735
20TR
96950
30TR
45518
ĐB
212305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/06/16

005 550 52
118 13 13 13 6
229 26 24 7
335 37 8
444 47 993 96 97 99

Cần Thơ - 15/06/16

0123456789
6950
6352
13
7613
7893
0813
0624
3244
4735
2305
2426
1096
837
9897
7147
5518
0399
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T6
100N
23
200N
417
400N
9256
4093
4617
1TR
5207
3TR
70498
93438
51912
91725
79193
30713
04390
10TR
94476
59430
20TR
64137
30TR
43647
ĐB
009983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/06/16

007 556
112 13 17 17 6
225 23 776
337 30 38 883
447 998 93 90 93

Cần Thơ - 08/06/16

0123456789
4390
9430
1912
23
4093
9193
0713
9983
1725
9256
4476
417
4617
5207
4137
3647
0498
3438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T6
100N
53
200N
666
400N
7416
5844
9497
1TR
5512
3TR
42186
69723
45982
09745
32789
27934
07891
10TR
38387
12261
20TR
56614
30TR
97125
ĐB
241708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/06/16

008 553
114 12 16 661 66
225 23 7
334 887 86 82 89
445 44 991 97

Cần Thơ - 01/06/16

0123456789
7891
2261
5512
5982
53
9723
5844
7934
6614
9745
7125
666
7416
2186
9497
8387
1708
2789
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1