• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T6
100N
53
200N
666
400N
7416
5844
9497
1TR
5512
3TR
42186
69723
45982
09745
32789
27934
07891
10TR
38387
12261
20TR
56614
30TR
97125
ĐB
241708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 01/06/16

008 553
114 12 16 661 66
225 23 7
334 887 86 82 89
445 44 991 97

Cần Thơ - 01/06/16

0123456789
7891
2261
5512
5982
53
9723
5844
7934
6614
9745
7125
666
7416
2186
9497
8387
1708
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T5
100N
82
200N
352
400N
6585
1663
4797
1TR
3751
3TR
38973
18682
02274
83455
09938
67709
27623
10TR
80700
45882
20TR
28468
30TR
40637
ĐB
445968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/05/16

000 09 555 51 52
1668 68 63
223 773 74
337 38 882 82 85 82
4997

Cần Thơ - 25/05/16

0123456789
0700
3751
82
352
8682
5882
1663
8973
7623
2274
6585
3455
4797
0637
9938
8468
5968
7709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
82
200N
355
400N
2059
9516
7154
1TR
4309
3TR
48634
89087
91894
83011
31451
35374
87282
10TR
17126
60998
20TR
66713
30TR
66929
ĐB
699486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 18/05/16

009 551 59 54 55
113 11 16 6
229 26 774
334 886 87 82 82
4998 94

Cần Thơ - 18/05/16

0123456789
3011
1451
82
7282
6713
7154
8634
1894
5374
355
9516
7126
9486
9087
0998
2059
4309
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T5
100N
27
200N
702
400N
6822
0275
1741
1TR
8238
3TR
43505
45859
45918
74235
29632
70344
26209
10TR
02615
37968
20TR
11015
30TR
58513
ĐB
799424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 11/05/16

005 09 02 559
113 15 15 18 668
224 22 27 775
335 32 38 8
444 41 9

Cần Thơ - 11/05/16

0123456789
1741
702
6822
9632
8513
0344
9424
0275
3505
4235
2615
1015
27
8238
5918
7968
5859
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T5
100N
58
200N
006
400N
4824
0396
4067
1TR
3105
3TR
42727
13550
56587
25775
20829
29080
32373
10TR
94551
50456
20TR
60407
30TR
25128
ĐB
616658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 04/05/16

007 05 06 558 51 56 50 58
1667
228 27 29 24 775 73
3887 80
4996

Cần Thơ - 04/05/16

0123456789
3550
9080
4551
2373
4824
3105
5775
006
0396
0456
4067
2727
6587
0407
58
5128
6658
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T4
100N
50
200N
025
400N
0185
9201
1856
1TR
1625
3TR
99257
06922
35827
25473
15317
53246
71180
10TR
20593
69521
20TR
07916
30TR
78642
ĐB
185604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/04/16

004 01 557 56 50
116 17 6
221 22 27 25 25 773
3880 85
442 46 993

Cần Thơ - 27/04/16

0123456789
50
1180
9201
9521
6922
8642
5473
0593
5604
025
0185
1625
1856
3246
7916
9257
5827
5317
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T4
100N
42
200N
832
400N
0923
4703
1633
1TR
0159
3TR
64450
46323
89741
24246
80969
78241
68596
10TR
72256
56179
20TR
91583
30TR
68864
ĐB
852671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/04/16

003 556 50 59
1664 69
223 23 771 79
333 32 883
441 46 41 42 996

Cần Thơ - 20/04/16

0123456789
4450
9741
8241
2671
42
832
0923
4703
1633
6323
1583
8864
4246
8596
2256
0159
0969
6179
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1