• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ

Đang chờ xổ số Cần Thơ lúc 16:13': 26/10/2016. Còn 05:09:44 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T10
100N
11
200N
910
400N
3055
0387
2677
1TR
4244
3TR
27883
21931
58214
11478
77009
85938
87270
10TR
46394
88735
20TR
59364
30TR
36817
ĐB
160309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 19/10/16

009 09 555
117 14 10 11 664
2778 70 77
335 31 38 883 87
444 994

Cần Thơ - 19/10/16

0123456789
910
7270
11
1931
7883
4244
8214
6394
9364
3055
8735
0387
2677
6817
1478
5938
7009
0309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T10
100N
32
200N
999
400N
9711
1106
1227
1TR
4533
3TR
60699
07474
47875
09322
85224
51168
53495
10TR
02102
78595
20TR
13538
30TR
16361
ĐB
410198

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 12/10/16

002 06 5
111 661 68
222 24 27 774 75
338 33 32 8
4998 95 99 95 99

Cần Thơ - 12/10/16

0123456789
9711
6361
32
9322
2102
4533
7474
5224
7875
3495
8595
1106
1227
1168
3538
0198
999
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T10
100N
33
200N
838
400N
0595
5959
4344
1TR
0194
3TR
92797
24894
90617
88739
44253
57063
06789
10TR
55700
76343
20TR
73087
30TR
49427
ĐB
887339

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 05/10/16

000 553 59
117 663
227 7
339 39 38 33 887 89
443 44 997 94 94 95

Cần Thơ - 05/10/16

0123456789
5700
33
4253
7063
6343
4344
0194
4894
0595
2797
0617
3087
9427
838
5959
8739
6789
7339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T9
100N
08
200N
842
400N
0117
0677
7920
1TR
7187
3TR
07595
41634
07610
02175
44298
37259
49525
10TR
23469
25452
20TR
80453
30TR
28014
ĐB
925369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 28/09/16

008 553 52 59
114 10 17 669 69
225 20 775 77
334 887
442 995 98

Cần Thơ - 28/09/16

0123456789
7920
7610
842
5452
0453
1634
8014
7595
2175
9525
0117
0677
7187
08
4298
7259
3469
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T9
100N
96
200N
585
400N
1160
0486
5002
1TR
5784
3TR
87938
90338
97307
02821
18475
68299
85988
10TR
02319
59667
20TR
20193
30TR
11737
ĐB
103939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 21/09/16

007 02 5
119 667 60
221 775
339 37 38 38 888 84 86 85
4993 99 96

Cần Thơ - 21/09/16

0123456789
1160
2821
5002
0193
5784
585
8475
96
0486
7307
9667
1737
7938
0338
5988
8299
2319
3939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T9
100N
19
200N
087
400N
4251
1248
0497
1TR
8576
3TR
82659
53937
90172
63968
67220
69305
26579
10TR
24045
53696
20TR
68867
30TR
02981
ĐB
796128

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 14/09/16

005 559 51
119 667 68
228 20 772 79 76
337 881 87
445 48 996 97

Cần Thơ - 14/09/16

0123456789
7220
4251
2981
0172
9305
4045
8576
3696
087
0497
3937
8867
1248
3968
6128
19
2659
6579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T9
100N
55
200N
778
400N
4299
7620
1662
1TR
8442
3TR
05366
04140
75512
32942
35609
46407
78209
10TR
74676
21299
20TR
81764
30TR
28336
ĐB
813228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 07/09/16

009 07 09 555
112 664 66 62
228 20 776 78
336 8
440 42 42 999 99

Cần Thơ - 07/09/16

0123456789
7620
4140
1662
8442
5512
2942
1764
55
5366
4676
8336
6407
778
3228
4299
5609
8209
1299
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1