• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau

Xổ số Cà Mau mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 31/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K1
100N
54
200N
925
400N
8859
1548
4343
1TR
9612
3TR
42277
70778
65798
18407
90752
40929
87799
10TR
60174
36627
20TR
07664
30TR
45922
ĐB
158652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 03/10/16

007 552 52 59 54
112 664
222 27 29 25 774 77 78
38
448 43 998 99

Cà Mau - 03/10/16

0123456789
9612
0752
5922
8652
4343
54
0174
7664
925
2277
8407
6627
1548
0778
5798
8859
0929
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K4
100N
28
200N
949
400N
5436
1470
5785
1TR
1895
3TR
22732
02395
88979
80530
37578
80113
09107
10TR
47631
97777
20TR
64849
30TR
75005
ĐB
962998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 26/09/16

005 07 5
113 6
228 777 79 78 70
331 32 30 36 885
449 49 998 95 95

Cà Mau - 26/09/16

0123456789
1470
0530
7631
2732
0113
5785
1895
2395
5005
5436
9107
7777
28
7578
2998
949
8979
4849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K3
100N
91
200N
313
400N
7681
9346
7062
1TR
7926
3TR
21379
89101
10184
92934
07381
79952
22584
10TR
25133
01881
20TR
70284
30TR
80106
ĐB
549337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 19/09/16

006 01 552
113 662
226 779
337 33 34 884 81 84 81 84 81
446 991

Cà Mau - 19/09/16

0123456789
91
7681
9101
7381
1881
7062
9952
313
5133
0184
2934
2584
0284
9346
7926
0106
9337
1379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K2
100N
98
200N
636
400N
4355
4309
0115
1TR
9844
3TR
28534
75747
20191
73193
96052
63792
50923
10TR
23587
24473
20TR
58184
30TR
44091
ĐB
872242

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 12/09/16

009 552 55
115 6
223 773
334 36 884 87
442 47 44 991 91 93 92 98

Cà Mau - 12/09/16

0123456789
0191
4091
6052
3792
2242
3193
0923
4473
9844
8534
8184
4355
0115
636
5747
3587
98
4309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K1
100N
87
200N
817
400N
1071
4665
2642
1TR
0913
3TR
38142
05077
58089
10439
59530
77118
91382
10TR
13752
90426
20TR
63863
30TR
84735
ĐB
507682

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 05/09/16

0552
118 13 17 663 65
226 777 71
335 39 30 882 89 82 87
442 42 9

Cà Mau - 05/09/16

0123456789
9530
1071
2642
8142
1382
3752
7682
0913
3863
4665
4735
0426
87
817
5077
7118
8089
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K5
100N
29
200N
222
400N
9675
7131
2894
1TR
3421
3TR
92149
07892
39784
13318
18129
75541
99989
10TR
46376
02637
20TR
42459
30TR
01542
ĐB
649828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 29/08/16

0559
118 6
228 29 21 22 29 776 75
337 31 884 89
442 49 41 992 94

Cà Mau - 29/08/16

0123456789
7131
3421
5541
222
7892
1542
2894
9784
9675
6376
2637
3318
9828
29
2149
8129
9989
2459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K4
100N
16
200N
687
400N
6628
7773
8057
1TR
6886
3TR
79600
38311
14632
17814
85412
20074
02009
10TR
92143
65634
20TR
78199
30TR
58966
ĐB
774518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 22/08/16

000 09 557
118 11 14 12 16 666
228 774 73
334 32 886 87
443 999

Cà Mau - 22/08/16

0123456789
9600
8311
4632
5412
7773
2143
7814
0074
5634
16
6886
8966
687
8057
6628
4518
2009
8199
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1