• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K3
100N
29
200N
697
400N
1830
8791
1308
1TR
4551
3TR
91353
00512
20397
81266
60995
15942
09150
10TR
36740
82169
20TR
35818
30TR
92733
ĐB
761281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 15/09/16

008 553 50 51
118 12 669 66
229 7
333 30 881
440 42 997 95 91 97

Bình Thuận - 15/09/16

0123456789
1830
9150
6740
8791
4551
1281
0512
5942
1353
2733
0995
1266
697
0397
1308
5818
29
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K2
100N
79
200N
991
400N
0182
4298
0858
1TR
0466
3TR
57180
23758
69379
93420
22359
77081
25878
10TR
67040
12657
20TR
42143
30TR
39072
ĐB
777273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 08/09/16

0557 58 59 58
1666
220 773 72 79 78 79
3880 81 82
443 40 998 91

Bình Thuận - 08/09/16

0123456789
7180
3420
7040
991
7081
0182
9072
2143
7273
0466
2657
4298
0858
3758
5878
79
9379
2359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K1
100N
59
200N
015
400N
3614
5897
8393
1TR
4822
3TR
72875
50981
41968
33494
56654
84727
27695
10TR
63522
79997
20TR
37217
30TR
98892
ĐB
338961

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 01/09/16

0554 59
117 14 15 661 68
222 27 22 775
3881
4992 97 94 95 97 93

Bình Thuận - 01/09/16

0123456789
0981
8961
4822
3522
8892
8393
3614
3494
6654
015
2875
7695
5897
4727
9997
7217
1968
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
90
200N
979
400N
3319
0625
0870
1TR
5106
3TR
45585
08346
52965
39415
21139
93580
22420
10TR
47860
52033
20TR
50812
30TR
14370
ĐB
462547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 25/08/16

006 5
112 15 19 660 65
220 25 770 70 79
333 39 885 80
447 46 990

Bình Thuận - 25/08/16

0123456789
90
0870
3580
2420
7860
4370
0812
2033
0625
5585
2965
9415
5106
8346
2547
979
3319
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
44
200N
549
400N
8479
7224
1367
1TR
1001
3TR
62098
15900
00191
77751
83221
26514
36436
10TR
64741
98977
20TR
26265
30TR
87512
ĐB
440248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 18/08/16

000 01 551
112 14 665 67
221 24 777 79
336 8
448 41 49 44 998 91

Bình Thuận - 18/08/16

0123456789
5900
1001
0191
7751
3221
4741
7512
44
7224
6514
6265
6436
1367
8977
2098
0248
549
8479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
65
200N
071
400N
3851
9284
8760
1TR
6312
3TR
57761
11444
93189
05162
47395
62316
23951
10TR
27605
29424
20TR
02767
30TR
73315
ĐB
404007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/08/16

007 05 551 51
115 16 12 667 61 62 60 65
224 771
3889 84
444 995

Bình Thuận - 11/08/16

0123456789
8760
071
3851
7761
3951
6312
5162
9284
1444
9424
65
7395
7605
3315
2316
2767
4007
3189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K1
100N
44
200N
771
400N
6240
4718
9733
1TR
2725
3TR
67717
78413
07746
17406
41245
17090
61741
10TR
17975
11172
20TR
21160
30TR
41029
ĐB
958614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 04/08/16

006 5
114 17 13 18 660
229 25 775 72 71
333 8
446 45 41 40 44 990

Bình Thuận - 04/08/16

0123456789
6240
7090
1160
771
1741
1172
9733
8413
44
8614
2725
1245
7975
7746
7406
7717
4718
1029
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1