• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
65
200N
071
400N
3851
9284
8760
1TR
6312
3TR
57761
11444
93189
05162
47395
62316
23951
10TR
27605
29424
20TR
02767
30TR
73315
ĐB
404007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/08/16

007 05 551 51
115 16 12 667 61 62 60 65
224 771
3889 84
444 995

Bình Thuận - 11/08/16

0123456789
8760
071
3851
7761
3951
6312
5162
9284
1444
9424
65
7395
7605
3315
2316
2767
4007
3189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K1
100N
44
200N
771
400N
6240
4718
9733
1TR
2725
3TR
67717
78413
07746
17406
41245
17090
61741
10TR
17975
11172
20TR
21160
30TR
41029
ĐB
958614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 04/08/16

006 5
114 17 13 18 660
229 25 775 72 71
333 8
446 45 41 40 44 990

Bình Thuận - 04/08/16

0123456789
6240
7090
1160
771
1741
1172
9733
8413
44
8614
2725
1245
7975
7746
7406
7717
4718
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K4
100N
73
200N
854
400N
3880
4550
9651
1TR
2586
3TR
15575
26341
17585
73378
56487
53511
53285
10TR
77669
25231
20TR
60295
30TR
71177
ĐB
782069

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/07/16

0550 51 54
111 669 69
2777 75 78 73
331 885 87 85 86 80
441 995

Bình Thuận - 28/07/16

0123456789
3880
4550
9651
6341
3511
5231
73
854
5575
7585
3285
0295
2586
6487
1177
3378
7669
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K3
100N
21
200N
966
400N
9874
9995
1724
1TR
7570
3TR
30589
24167
20333
37470
29985
09194
97012
10TR
84632
53009
20TR
57796
30TR
43331
ĐB
995147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/07/16

009 5
112 667 66
224 21 770 70 74
331 32 33 889 85
447 996 94 95

Bình Thuận - 21/07/16

0123456789
7570
7470
21
3331
7012
4632
0333
9874
1724
9194
9995
9985
966
7796
4167
5147
0589
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K2
100N
74
200N
234
400N
3612
4290
9957
1TR
7735
3TR
62044
49924
12537
07989
74267
49584
55586
10TR
21895
94214
20TR
63398
30TR
74269
ĐB
384315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/07/16

0557
115 14 12 669 67
224 774
337 35 34 889 84 86
444 998 95 90

Bình Thuận - 14/07/16

0123456789
4290
3612
74
234
2044
9924
9584
4214
7735
1895
4315
5586
9957
2537
4267
3398
7989
4269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K1
100N
64
200N
622
400N
7211
3653
8831
1TR
1564
3TR
70687
80941
03541
00400
31710
42978
72544
10TR
79218
10348
20TR
59244
30TR
06939
ĐB
492759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 07/07/16

000 559 53
118 10 11 664 64
222 778
339 31 887
444 48 41 41 44 9

Bình Thuận - 07/07/16

0123456789
0400
1710
7211
8831
0941
3541
622
3653
64
1564
2544
9244
0687
2978
9218
0348
6939
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
25
200N
487
400N
0120
9501
0022
1TR
8046
3TR
25181
81503
77752
93176
29815
93388
51678
10TR
00150
73966
20TR
72748
30TR
52584
ĐB
505350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 30/06/16

003 01 550 50 52
115 666
220 22 25 776 78
3884 81 88 87
448 46 9

Bình Thuận - 30/06/16

0123456789
0120
0150
5350
9501
5181
0022
7752
1503
2584
25
9815
8046
3176
3966
487
3388
1678
2748
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1