• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K1
100N
64
200N
622
400N
7211
3653
8831
1TR
1564
3TR
70687
80941
03541
00400
31710
42978
72544
10TR
79218
10348
20TR
59244
30TR
06939
ĐB
492759

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 07/07/16

000 559 53
118 10 11 664 64
222 778
339 31 887
444 48 41 41 44 9

Bình Thuận - 07/07/16

0123456789
0400
1710
7211
8831
0941
3541
622
3653
64
1564
2544
9244
0687
2978
9218
0348
6939
2759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K5
100N
25
200N
487
400N
0120
9501
0022
1TR
8046
3TR
25181
81503
77752
93176
29815
93388
51678
10TR
00150
73966
20TR
72748
30TR
52584
ĐB
505350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 30/06/16

003 01 550 50 52
115 666
220 22 25 776 78
3884 81 88 87
448 46 9

Bình Thuận - 30/06/16

0123456789
0120
0150
5350
9501
5181
0022
7752
1503
2584
25
9815
8046
3176
3966
487
3388
1678
2748
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
17
200N
258
400N
9947
4773
6143
1TR
0881
3TR
09161
59620
52009
24918
40619
32269
22131
10TR
35406
48761
20TR
57030
30TR
98830
ĐB
001763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 23/06/16

006 09 558
118 19 17 663 61 61 69
220 773
330 30 31 881
447 43 9

Bình Thuận - 23/06/16

0123456789
9620
7030
8830
0881
9161
2131
8761
4773
6143
1763
5406
17
9947
258
4918
2009
0619
2269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K3
100N
60
200N
705
400N
2129
2617
7918
1TR
8143
3TR
97435
69657
73421
52494
21316
84978
98907
10TR
30547
81645
20TR
46692
30TR
42928
ĐB
658658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 16/06/16

007 05 558 57
116 17 18 660
228 21 29 778
335 8
447 45 43 992 94

Bình Thuận - 16/06/16

0123456789
60
3421
6692
8143
2494
705
7435
1645
1316
2617
9657
8907
0547
7918
4978
2928
8658
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
38
200N
257
400N
1823
0084
7753
1TR
0713
3TR
38918
36791
82357
54264
85019
73987
41446
10TR
76011
73215
20TR
03030
30TR
58373
ĐB
954454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/06/16

0554 57 53 57
111 15 18 19 13 664
223 773
330 38 887 84
446 991

Bình Thuận - 09/06/16

0123456789
3030
6791
6011
1823
7753
0713
8373
0084
4264
4454
3215
1446
257
2357
3987
38
8918
5019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
66
200N
855
400N
9190
3726
8445
1TR
5498
3TR
83464
34987
57933
56684
77244
36325
61314
10TR
24864
72873
20TR
14350
30TR
80305
ĐB
967978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 02/06/16

005 550 55
114 664 64 66
225 26 778 73
333 887 84
444 45 998 90

Bình Thuận - 02/06/16

0123456789
9190
4350
7933
2873
3464
6684
7244
1314
4864
855
8445
6325
0305
66
3726
4987
5498
7978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
01
200N
988
400N
4219
4633
5348
1TR
9949
3TR
31215
93741
31145
42741
85887
41976
95694
10TR
48073
52398
20TR
05577
30TR
77911
ĐB
266694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/05/16

001 5
111 15 19 6
2777 73 76
333 887 88
441 45 41 49 48 994 98 94

Bình Thuận - 26/05/16

0123456789
01
3741
2741
7911
4633
8073
5694
6694
1215
1145
1976
5887
5577
988
5348
2398
4219
9949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1