• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
66
200N
855
400N
9190
3726
8445
1TR
5498
3TR
83464
34987
57933
56684
77244
36325
61314
10TR
24864
72873
20TR
14350
30TR
80305
ĐB
967978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 02/06/16

005 550 55
114 664 64 66
225 26 778 73
333 887 84
444 45 998 90

Bình Thuận - 02/06/16

0123456789
9190
4350
7933
2873
3464
6684
7244
1314
4864
855
8445
6325
0305
66
3726
4987
5498
7978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
01
200N
988
400N
4219
4633
5348
1TR
9949
3TR
31215
93741
31145
42741
85887
41976
95694
10TR
48073
52398
20TR
05577
30TR
77911
ĐB
266694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/05/16

001 5
111 15 19 6
2777 73 76
333 887 88
441 45 41 49 48 994 98 94

Bình Thuận - 26/05/16

0123456789
01
3741
2741
7911
4633
8073
5694
6694
1215
1145
1976
5887
5577
988
5348
2398
4219
9949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
99
200N
203
400N
9826
0579
8592
1TR
1232
3TR
68229
72298
82522
94159
27453
97237
81337
10TR
50206
53523
20TR
27067
30TR
04876
ĐB
864529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 19/05/16

006 03 559 53
1667
229 23 29 22 26 776 79
337 37 32 8
4998 92 99

Bình Thuận - 19/05/16

0123456789
8592
1232
2522
203
7453
3523
9826
0206
4876
7237
1337
7067
2298
99
0579
8229
4159
4529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
37
200N
421
400N
5312
1686
3277
1TR
2893
3TR
21589
30461
61514
13054
59729
70339
01845
10TR
02794
45935
20TR
97699
30TR
59484
ĐB
274224

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 12/05/16

0554
114 12 661
224 29 21 777
335 39 37 884 89 86
445 999 94 93

Bình Thuận - 12/05/16

0123456789
421
0461
5312
2893
1514
3054
2794
9484
4224
1845
5935
1686
37
3277
1589
9729
0339
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
49
200N
678
400N
7697
5334
6130
1TR
5380
3TR
02026
43109
91048
97931
78328
83119
22747
10TR
87642
85480
20TR
24369
30TR
24871
ĐB
832217

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 05/05/16

009 5
117 19 669
226 28 771 78
331 34 30 880 80
442 48 47 49 997

Bình Thuận - 05/05/16

0123456789
6130
5380
5480
7931
4871
7642
5334
2026
7697
2747
2217
678
1048
8328
49
3109
3119
4369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K4
100N
91
200N
082
400N
4832
5909
0119
1TR
7094
3TR
92733
09952
25522
88765
43215
36196
81726
10TR
98264
72171
20TR
38516
30TR
95790
ĐB
806454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 28/04/16

009 554 52
116 15 19 664 65
222 26 771
333 32 882
4990 96 94 91

Bình Thuận - 28/04/16

0123456789
5790
91
2171
082
4832
9952
5522
2733
7094
8264
6454
8765
3215
6196
1726
8516
5909
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K3
100N
96
200N
832
400N
9430
7039
3521
1TR
7643
3TR
28508
55868
15197
70764
37284
59094
07662
10TR
76081
16428
20TR
99765
30TR
86672
ĐB
441844

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/04/16

008 5
1665 68 64 62
228 21 772
330 39 32 881 84
444 43 997 94 96

Bình Thuận - 21/04/16

0123456789
9430
3521
6081
832
7662
6672
7643
0764
7284
9094
1844
9765
96
5197
8508
5868
6428
7039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1