• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K4
100N
19
200N
143
400N
1550
9092
2980
1TR
0325
3TR
80440
77454
79390
03682
68166
18936
74326
10TR
71023
26184
20TR
44644
30TR
44507
ĐB
996557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 27/08/16

007 557 54 50
119 666
223 26 25 7
336 884 82 80
444 40 43 990 92

Bình Phước - 27/08/16

0123456789
1550
2980
0440
9390
9092
3682
143
1023
7454
6184
4644
0325
8166
8936
4326
4507
6557
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K3
100N
53
200N
557
400N
3639
8431
9433
1TR
2338
3TR
03596
12603
64923
53704
77587
51501
44298
10TR
02473
44640
20TR
33199
30TR
46231
ĐB
118403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 20/08/16

003 03 04 01 557 53
16
223 773
331 38 39 31 33 887
440 999 96 98

Bình Phước - 20/08/16

0123456789
4640
8431
1501
6231
53
9433
2603
4923
2473
8403
3704
3596
557
7587
2338
4298
3639
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K2
100N
62
200N
283
400N
4621
6843
1345
1TR
7047
3TR
77220
04008
66951
57224
46913
72615
74571
10TR
75284
00191
20TR
96589
30TR
06466
ĐB
276138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 13/08/16

008 551
113 15 666 62
220 24 21 771
338 889 84 83
447 43 45 991

Bình Phước - 13/08/16

0123456789
7220
4621
6951
4571
0191
62
283
6843
6913
7224
5284
1345
2615
6466
7047
4008
6138
6589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K1
100N
88
200N
782
400N
9326
5997
9985
1TR
2956
3TR
27844
17927
35077
84659
34544
62881
95910
10TR
63186
43431
20TR
02939
30TR
43234
ĐB
942241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 06/08/16

0559 56
110 6
227 26 777
334 39 31 886 81 85 82 88
441 44 44 997

Bình Phước - 06/08/16

0123456789
5910
2881
3431
2241
782
7844
4544
3234
9985
9326
2956
3186
5997
7927
5077
88
4659
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K5
100N
22
200N
996
400N
5349
6783
3617
1TR
1811
3TR
56140
40684
00940
55408
91752
11708
62931
10TR
60055
20459
20TR
06274
30TR
59563
ĐB
218417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/07/16

008 08 555 59 52
117 11 17 663
222 774
331 884 83
440 40 49 996

Bình Phước - 30/07/16

0123456789
6140
0940
1811
2931
22
1752
6783
9563
0684
6274
0055
996
3617
8417
5408
1708
5349
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K4
100N
59
200N
693
400N
1519
9561
7161
1TR
3682
3TR
95306
76450
84178
24581
63085
48130
53436
10TR
06869
87824
20TR
74499
30TR
70021
ĐB
141516

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/07/16

006 550 59
116 19 669 61 61
221 24 778
330 36 881 85 82
4999 93

Bình Phước - 23/07/16

0123456789
6450
8130
9561
7161
4581
0021
3682
693
7824
3085
5306
3436
1516
4178
59
1519
6869
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K3
100N
22
200N
790
400N
6631
4223
9578
1TR
9831
3TR
40840
08829
96306
60863
39816
60777
56941
10TR
94957
79197
20TR
65083
30TR
56550
ĐB
265905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/07/16

005 06 550 57
116 663
229 23 22 777 78
331 31 883
440 41 997 90

Bình Phước - 16/07/16

0123456789
790
0840
6550
6631
9831
6941
22
4223
0863
5083
5905
6306
9816
0777
4957
9197
9578
8829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1