• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
85
200N
686
400N
5176
0847
9607
1TR
1284
3TR
92193
87504
83320
29537
92208
90197
54302
10TR
73192
57570
20TR
50450
30TR
93608
ĐB
382477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 21/05/16

008 04 08 02 07 550
16
220 777 70 76
337 884 86 85
447 992 93 97

Bình Phước - 21/05/16

0123456789
3320
7570
0450
4302
3192
2193
1284
7504
85
686
5176
0847
9607
9537
0197
2477
2208
3608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K2
100N
11
200N
148
400N
1874
2001
3197
1TR
9381
3TR
72732
20486
99130
53774
74224
57825
45405
10TR
04020
00011
20TR
16360
30TR
42380
ĐB
937352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 14/05/16

005 01 552
111 11 660
220 24 25 774 74
332 30 880 86 81
448 997

Bình Phước - 14/05/16

0123456789
9130
4020
6360
2380
11
2001
9381
0011
2732
7352
1874
3774
4224
7825
5405
0486
3197
148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
93
200N
664
400N
8413
8129
1897
1TR
8192
3TR
45960
04785
26216
92377
05555
60685
81698
10TR
46096
01444
20TR
52893
30TR
22510
ĐB
885721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 07/05/16

0555
110 16 13 660 64
221 29 777
3885 85
444 993 96 98 92 97 93

Bình Phước - 07/05/16

0123456789
5960
2510
5721
8192
93
8413
2893
664
1444
4785
5555
0685
6216
6096
1897
2377
1698
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K5
100N
08
200N
200
400N
8830
8604
3618
1TR
3064
3TR
03454
24857
18069
40699
97730
79343
05129
10TR
14306
99221
20TR
03636
30TR
21988
ĐB
456825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/04/16

006 04 00 08 554 57
118 669 64
225 21 29 7
336 30 30 888
443 999

Bình Phước - 30/04/16

0123456789
200
8830
7730
9221
9343
8604
3064
3454
6825
4306
3636
4857
08
3618
1988
8069
0699
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K4
100N
35
200N
272
400N
6593
5786
3479
1TR
3776
3TR
88217
89038
39296
93837
11928
54955
02782
10TR
92095
11416
20TR
63578
30TR
90048
ĐB
791424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/04/16

0555
116 17 6
224 28 778 76 79 72
338 37 35 882 86
448 995 96 93

Bình Phước - 23/04/16

0123456789
272
2782
6593
1424
35
4955
2095
5786
3776
9296
1416
8217
3837
9038
1928
3578
0048
3479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K3
100N
40
200N
265
400N
9517
9955
9069
1TR
7547
3TR
75176
26528
45904
62374
56491
06080
61065
10TR
43154
99303
20TR
52012
30TR
87384
ĐB
592082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/04/16

003 04 554 55
112 17 665 69 65
228 776 74
3882 84 80
447 40 991

Bình Phước - 16/04/16

0123456789
40
6080
6491
2012
2082
9303
5904
2374
3154
7384
265
9955
1065
5176
9517
7547
6528
9069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K2
100N
28
200N
618
400N
2266
8182
2756
1TR
4454
3TR
19455
85003
24614
15327
14001
04851
43488
10TR
88404
64482
20TR
98110
30TR
00483
ĐB
752611

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/04/16

004 03 01 555 51 54 56
111 10 14 18 666
227 28 7
3883 82 88 82
49

Bình Phước - 09/04/16

0123456789
8110
4001
4851
2611
8182
4482
5003
0483
4454
4614
8404
9455
2266
2756
5327
28
618
3488
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1