• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K1
100N
88
200N
782
400N
9326
5997
9985
1TR
2956
3TR
27844
17927
35077
84659
34544
62881
95910
10TR
63186
43431
20TR
02939
30TR
43234
ĐB
942241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 06/08/16

0559 56
110 6
227 26 777
334 39 31 886 81 85 82 88
441 44 44 997

Bình Phước - 06/08/16

0123456789
5910
2881
3431
2241
782
7844
4544
3234
9985
9326
2956
3186
5997
7927
5077
88
4659
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K5
100N
22
200N
996
400N
5349
6783
3617
1TR
1811
3TR
56140
40684
00940
55408
91752
11708
62931
10TR
60055
20459
20TR
06274
30TR
59563
ĐB
218417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/07/16

008 08 555 59 52
117 11 17 663
222 774
331 884 83
440 40 49 996

Bình Phước - 30/07/16

0123456789
6140
0940
1811
2931
22
1752
6783
9563
0684
6274
0055
996
3617
8417
5408
1708
5349
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K4
100N
59
200N
693
400N
1519
9561
7161
1TR
3682
3TR
95306
76450
84178
24581
63085
48130
53436
10TR
06869
87824
20TR
74499
30TR
70021
ĐB
141516

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/07/16

006 550 59
116 19 669 61 61
221 24 778
330 36 881 85 82
4999 93

Bình Phước - 23/07/16

0123456789
6450
8130
9561
7161
4581
0021
3682
693
7824
3085
5306
3436
1516
4178
59
1519
6869
4499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K3
100N
22
200N
790
400N
6631
4223
9578
1TR
9831
3TR
40840
08829
96306
60863
39816
60777
56941
10TR
94957
79197
20TR
65083
30TR
56550
ĐB
265905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/07/16

005 06 550 57
116 663
229 23 22 777 78
331 31 883
440 41 997 90

Bình Phước - 16/07/16

0123456789
790
0840
6550
6631
9831
6941
22
4223
0863
5083
5905
6306
9816
0777
4957
9197
9578
8829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K2
100N
11
200N
746
400N
3048
6965
2130
1TR
7085
3TR
06270
07569
76754
35820
45210
66037
01613
10TR
53939
56065
20TR
85097
30TR
92389
ĐB
841913

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/07/16

0554
113 10 13 11 665 69 65
220 770
339 37 30 889 85
448 46 997

Bình Phước - 09/07/16

0123456789
2130
6270
5820
5210
11
1613
1913
6754
6965
7085
6065
746
6037
5097
3048
7569
3939
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K1
100N
52
200N
570
400N
9553
8734
0960
1TR
9985
3TR
36632
81462
80100
88526
30899
31903
66851
10TR
05094
15470
20TR
09216
30TR
30022
ĐB
908054

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/07/16

000 03 554 51 53 52
116 662 60
222 26 770 70
332 34 885
4994 99

Bình Phước - 02/07/16

0123456789
570
0960
0100
5470
6851
52
6632
1462
0022
9553
1903
8734
5094
8054
9985
8526
9216
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K4
100N
24
200N
616
400N
7618
8297
7463
1TR
3539
3TR
02648
44152
35880
26786
28024
31471
53325
10TR
50998
97886
20TR
45688
30TR
84398
ĐB
660607

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 25/06/16

007 552
118 16 663
224 25 24 771
339 888 86 80 86
448 998 98 97

Bình Phước - 25/06/16

0123456789
5880
1471
4152
7463
24
8024
3325
616
6786
7886
8297
0607
7618
2648
0998
5688
4398
3539
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1