• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Đang chờ xổ số Bình Dương lúc 16:12': 28/10/2016. Còn 06:38:34 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS40
100N
99
200N
684
400N
8192
6767
2814
1TR
6482
3TR
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
10TR
97924
94135
20TR
69005
30TR
37256
ĐB
765235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 30/09/16

005 556 59
111 14 669 67
224 25 7
335 35 39 882 84
447 998 92 99

Bình Dương - 30/09/16

0123456789
6411
8192
6482
684
2814
7924
8025
4135
9005
5235
7256
6767
2847
8398
99
0559
1769
4839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS39
100N
00
200N
102
400N
3637
7248
9419
1TR
6835
3TR
27875
21869
93590
59053
77968
89154
18259
10TR
81476
75757
20TR
69189
30TR
85927
ĐB
928389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 23/09/16

002 00 557 53 54 59
119 669 68
227 776 75
335 37 889 89
448 990

Bình Dương - 23/09/16

0123456789
00
3590
102
9053
9154
6835
7875
1476
3637
5757
5927
7248
7968
9419
1869
8259
9189
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS38
100N
35
200N
765
400N
3704
5484
2998
1TR
7280
3TR
80857
08964
42377
40747
86540
04826
17483
10TR
33484
78308
20TR
94845
30TR
64877
ĐB
410269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 16/09/16

008 04 557
1669 64 65
226 777 77
335 884 83 80 84
445 47 40 998

Bình Dương - 16/09/16

0123456789
7280
6540
7483
3704
5484
8964
3484
35
765
4845
4826
0857
2377
0747
4877
2998
8308
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS37
100N
54
200N
331
400N
6817
2426
3814
1TR
4725
3TR
34990
41159
71628
29001
42854
45589
38095
10TR
92884
40172
20TR
99510
30TR
08869
ĐB
270062

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 09/09/16

001 559 54 54
110 17 14 662 69
228 25 26 772
331 884 89
4990 95

Bình Dương - 09/09/16

0123456789
4990
9510
331
9001
0172
0062
54
3814
2854
2884
4725
8095
2426
6817
1628
1159
5589
8869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS36
100N
72
200N
516
400N
4771
3941
8873
1TR
6132
3TR
69088
10791
72087
78670
22406
69195
37193
10TR
56064
13600
20TR
51670
30TR
24598
ĐB
260460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/09/16

000 06 5
116 660 64
2770 70 71 73 72
332 888 87
441 998 91 95 93

Bình Dương - 02/09/16

0123456789
8670
3600
1670
0460
4771
3941
0791
72
6132
8873
7193
6064
9195
516
2406
2087
9088
4598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS35
100N
17
200N
741
400N
4151
2075
7096
1TR
1727
3TR
04004
33555
24724
67954
44138
16525
61427
10TR
59995
31659
20TR
89507
30TR
97909
ĐB
330597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 26/08/16

009 07 04 559 55 54 51
117 6
224 25 27 27 775
338 8
441 997 95 96

Bình Dương - 26/08/16

0123456789
741
4151
4004
4724
7954
2075
3555
6525
9995
7096
17
1727
1427
9507
0597
4138
1659
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS34
100N
46
200N
978
400N
9375
2938
4047
1TR
8110
3TR
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
10TR
73131
13946
20TR
54360
30TR
24565
ĐB
219563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/08/16

005 554
110 663 65 60
2775 78
331 30 34 32 38 8
446 47 46 995 95

Bình Dương - 19/08/16

0123456789
8110
3630
4360
3131
4832
9563
7654
9434
9375
8805
0695
5495
4565
46
3946
4047
978
2938
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1